VVT-VVT Nieuws, VVT-Wonen

ActiZ steunt wetsvoorstel opheffen College Sanering

Minister Schippers bereidt een wijziging van de WTZi voor, waardoor het College Sanering zal worden opgeheven. Bij de internetconsultatie heeft ActiZ aangegeven deze voorgenomen wetswijziging te steunen.

 

De minister had deze wijziging reeds in maart 2016 aangekondigd. Recent lag een concept van het voorstel voor in een internetconsultatie. Hier heeft ActiZ op gereageerd.

 

Het ministerie schrijft in een toelichting dat het doel is de plicht van zorgorganisaties te schrappen om vastgoedtransacties te melden bij het College Sanering Zorg (CSZ). De aanleiding is het kritische advies van de Raad van State (maart 2016) over een amendement van het CDA (2014). Daarin werden de taken van het CSZ niet ingeperkt, maar uitgebreid. De minister concludeert dat ‘het toezicht van het CSZ geen plaats meer heeft in het huidige zorgstelsel waarin zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun bedrijfsvoering’. Bovendien wijst de minister terecht op andere vormen van toezicht die wel passen bij het nieuwe stelsel.

 

Vervolgproces

De reacties op de internetconsultatie worden momenteel verwerkt. Het voorstel zal vervolgens door het Kabinet bij de Tweede Kamer moeten worden ingediend. De verwachting is dat dit begin 2017 zal plaatsvinden.

 

 

1-DSC_0066-001