VVT-Informatisering

Vitaal thuis

Vitaal thuis helpt zorgorganisaties verder om hun woon- en zorgaanbod te verbeteren met het oog op zelfstandig, veilig en verzorgd thuis wonen. ActiZ ondersteunt Vitaal thuis. ActiZ leden kunnen participeren in vier coalities.

De vier coalities zijn:

  1. Coalitie Vitaal Thuis
  2. Coalitie Vitaal thuis in de wijk
  3. Coalitie vitaal thuis: thuiszorgtechnologie
  4. Coalitie Vitaal thuis: ziekenhuiszorg thuis

Coalitie Vitaal thuis

In dit programma wordt ingezet op goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment is het uitgangspunt voor een goed, toegankelijk en betaalbaar zorgstelsel. Dankzij ICT en e-health zijn tijd en plaats steeds vaker irrelevant waardoor de zorg zich kan verplaatsen van de wachtkamer naar de woonkamer.

Zie hier voor meer informatie

Coalitie Vitaal thuis in de wijk

In dit programma wordt gestreefd naar vitaal thuis leven in eigen wijk, specifiek gericht op mensen met een beperking en/of een zorgvraag. Hierbij is met name de steeds groter wordende groep ouderen een doelgroep. De coalitie richt zich hierbij specifiek op de samenhang tussen de kwaliteit van de gebouwde omgeving met slimme ICT en e-health.

Zie hier voor meer informatie

Coalitie vitaal thuis: thuiszorgtechnologie

Goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment is het uitgangspunt voor een goed, toegankelijk en betaalbaar zorgstelsel. Steeds vaker zal deze plek thuis zijn. Dit programma heeft als doel ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking langer veilig en zelfstandig thuis te laten wonen door brede beschikbaarheid en grootschalige inzet van eenvoudige en betaalbare thuiszorgtechnologie.

Zie hier voor meer informatie

Coalitie Vitaal thuis: ziekenhuiszorg thuis

Dit project richt zich op het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie in nauwe samenwerking met wijkverpleegkundigen, een zorgcentrale en het ziekenhuis. We streven naar de juiste zorg op de fijnste plek: thuis. Dankzij ICT en eHealth zijn tijd en plaats steeds vaker irrelevant waardoor de zorg zich kan verplaatsen van de wachtkamer naar de woonkamer.

Zie hier voor meer informatie

1-DSC_0443