VVT-Wonen

Resultaat Passend Toewijzen

Er komt voorlopig geen uitzondering voor zorgwoningen op het ‘passend toewijzen’ uit de Woningwet. Dat heeft minister Blok van Wonen Aedes en ActiZ eind september per brief laten weten. Woensdag 3 december jl. heeft de minister, naar aanleiding van bespreking in de Tweede Kamer, toegezegd dat hij de door Aedes en ActiZ aangeleverde cases nog wel nader zal bestuderen. Of hij op basis hiervan tot een andere inzicht komt, is op dit moment nog niet duidelijk.

Vanaf januari 2016 zullen woningcorporaties woningen ‘passend’ moeten toewijzen. Ook voor zorgwoningen in corporatiegebouwen die ActiZ-leden aan individuele cliënten verhuren, geldt de passendheidsnorm. In eerdere ledenberichten is toegelicht hoe het passend toewijzen precies werkt en voor wie deze regels gelden.

ActiZ ontvangt uit het hele land signalen van leden die aangeven aan problemen te voorzien voor nieuwe projecten waarvan de ontwikkeling al gestart is. De doelgroep met een smalle beurs, waarvoor de woningen bedoeld zijn (bijvoorbeeld bij vervangende nieuwbouw), kan niet worden gehuisvest vanwege de hoogte van de huur. De onderliggende huurcontracten met de woningcorporatie zijn veelal al gesloten.

Een andere praktische consequentie voor zorgorganisaties die vastgoed huren van woningcorporaties is van administratieve aard: voor de toewijzing van elke woning die met een huurprijs boven de aftoppingsgrens wordt onderverhuurd, dient een inkomenstoets plaats te vinden. De verhurende corporatie zal deze toets bij de huurder, de zorgorganisatie, neerleggen.

De praktijk zal pas vanaf 1 januari 2016 blijken. Van voorbeelden waar passend toewijzen tot onwenselijke situaties leidt (zoals leegstand van nieuwe zorgappartementen, een tekort aan zorgwoningen met een huur onder de aftoppingsgrens, oplopende wachtlijsten voor de goedkopere woningen) blijft ActiZ graag op de hoogte. Dit geldt ook als structurele verzwaring van de administratieve druk wordt ervaren.