VVT-Wonen

Visie: wat willen we bereiken?

ActiZ heeft in 2018 de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. ActiZ spant zich in voor de duurzaamheidsdoelstellingen op de thema’s energiegebruik en CO2-emissie, circulair werken, medicijnresten uit het afvalwater en gezondmakende leef- en verblijfsomgeving. Dit doet ActiZ onder meer door leden te faciliteren in netwerken en kennis en goede voorbeelden te ontsluiten.

De invulling van het thema energiegebruik en CO2-emissie wordt bepaald door het Klimaatakkoord. Daarin heeft ActiZ zich verplicht om een sectorale routekaart op te stellen voor de care (samen met GGZ-Nederland en VGN) en leden ondersteuning te bieden in het opstellen van eigen routekaarten voor de verduurzaming van het zorgvastgoed.

Momenteel werkt ActiZ in het platform duurzaamheid aan een eigen visie voor de sector, die duurzaamheid verbindt met de missie van de branche, namelijk zorgverlening aan kwetsbare mensen. Doel hiervan is om duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van onze algehele manier van werken. Daarbij wordt ook een agenda opgesteld waar voor de komende jaren de ambitie en resultaten staan omschreven. Zodra deze zijn vastgesteld zullen deze documenten worden gepubliceerd.