VVT-Wonen

De meest gestelde vragen rondom duurzaamheid in de zorg


1. Gaat de routekaart de Energie Audit en de informatieplicht vervangen?
2. Wat betekent de ondertekening van de Green Deal door ActiZ voor haar leden?
3. Van welke subsidieregelingen kan je als zorginstelling gebruik maken rondom duurzaamheid?
4. Wat zijn handige websites voor de verduurzaming van de zorg? 

 

1. Gaat de routekaart de Energie Audit en de informatieplicht vervangen?

Momenteel moeten de routekaart, de energie audit en informatieplicht nog los van elkaar worden ingevuld. Veel van de informatie uit de informatieplicht kan rechtstreeks worden overgenomen in de routekaart. Dit zijn onnodige extra administratieve lasten vindt ActiZ, en moet efficiënter kunnen. Momenteel zit ActiZ met VWS en andere relevante partijen rond de tafel. De verwachting is dat de huidige verschillende rapportages straks ineen geschoven gaan worden.

2. Wat betekent de ondertekening van de Green Deal door ActiZ voor haar leden?

ActiZ heeft in 2018 de Green Deal ondertekent. Dit betekent dat ActiZ achter de vier pijlers van de Green Deal staat en daar actief aan zal bijdragen. ActiZ ondersteunt daarom zorginstellingen bij het verduurzamen van hun organisatie. Dit wordt gerealiseerd door het beschikbaar stellen van informatie en goede voorbeelden te ontsluiten. Daarnaast neemt ActiZ deel aan de regiegroep duurzaamheid van VWS, die is ingesteld naar aanleiding van de Green Deal.

Echter, het onderteken van de Green Deal door ActiZ sluit niet uit dat de leden ook zelf de Green Deal ondertekenen. De Green Deal impliceert een inspanningsverplichting, die ook zorgorganisaties op een eigen wijze kunnen invullen. Vanuit die eigen ambitie is deelname aan de Green Deal bekrachtigd door eigen ondertekening een belangrijke toevoeging.

3. Van welke subsidieregelingen kan je als zorginstelling gebruik maken rondom duurzaamheid?

Het Rijk verstrekt twee subsidies voor duurzaamheidsmaatregelen die relevant zijn voor zorgorganisaties: de iSDE en de SDE++ (ingang 29 oktober 2020). De SDE++ is de opvolger van de SDE+. Deze subsidies zijn gericht het duurzaam opwekken van energie en het terug dringen van de CO2 uitstoot. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de instantie die deze subsidieregelingen uitvoert namens diverse ministeries en de Europese Unie. Daarnaast beoordeelt RVO ook de groenverklaring in de regeling Groenprojecten, waarmee een lager rentetarief wordt gehanteerd voor leningen. Ook heeft de Rijksoverheid een nieuwe regeling rondom leasefietsen geïnitieerd. Hiermee kunnen werkgevers makkelijker hun werknemers laten profiteren van een fiets van de zaak.

iSDE

De iSDE is een subsidie voor de aankoop van zonneboilers en warmtepompen (van beperkte omvang). Deze regeling staat open t/m 31 december 2020, maar het budget is wel beperkt.

SDE++

De SDE++-subsidie gaat de SDE+ vervangen. Het terugbrengen van CO2-uitstoot staat hierin centraal. De opzet en praktische informatie van deze regeling is beschreven in de brief van minister Wiebes van 17 februari. Het indieningstermijn voor de SDE++ gaat in vanaf 29 september 2020 en loopt tot 22 oktober 2020. Er is 5 miljard beschikbaar.

Leasefietsregeling

Per 1 januari 2020 is er een nieuwe bijtellingsregeling voor leasefietsen. Het wordt voor werkgevers makkelijker om hun werknemers te laten profiteren van een fiets van de zaak. Een fiets van de zaak maakt het mogelijk om een (elektrische) fiets of een speed-pedelec te gebruiken voor woon-werkverkeer. De werknemer hoeft dan niet zelf een fiets te kopen. Hij of zij mag de fiets van de zaak fiscaal gezien onbeperkt privé gebruiken.

4. Wat zijn handige websites voor de verduurzaming van de zorg? 

  • Het platform Expertisecentrum Verduurzaming Zorg is een kennis- en informatieplatform gericht op het reduceren van de CO2 uitstoot in de zorgvastgoed, opgericht door MPZ en TNO. Het platform ontsluit onder andere de routekaart en reikt factsheets aan over duurzame technieken en maatregelen.
  • Een ander behulpzaam platform is Milieuplatform Zorg. MPZ is de branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor duurzaamheid. Het platform is gericht op kennisuitwisseling en -opbouw voor een duurzame bedrijfsvoering. Hier vindt u praktische en technische informatie om zorgvastgoed te verduurzamen en de CO2 uitstoot te verlagen. Onderdeel hiervan zijn de milieuthermometer en routekaart. Daarnaast vindt u ruim 200 milieu- en energiemaatregelen voor zorginstellingen. Het zijn verschillende maatregelen rondom o.a. verkeer, bedrijfsafval en inkoop.
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een webpagina rondom het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Hier wordt een overzicht gegeven van de wetten en regels voor gebouwen, subsidies en financiering voor het verduurzamen van vastgoed en hulpmiddelen voor duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen.
  • RIVM richt zich op pijler vier van de Green Deal: gezonde leef- en werkklimaat. Het gaat om kennis over gezondheidsbevordering, duurzame voeding en gebouwen en omgevingen die de gezondheid van patiënten, cliënten en medewerkers bevorderen. De wetenschappelijke bewijzen voor deze gezondmakende zorgomgevingen worden door RIVM in kaart gebracht en gecombineerd met voorbeelden uit de Nederlandse zorgpraktijk.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan op het platform of neem contact op met Lenard Markus.

1-DSC_0066-001
1-DSC_0306