25 oktober 2016VVT Nieuws, Zorg

Onderzoek werkgelegenheidseffecten pilots Zorg in de Wijk

In 2015 is Zilveren Kruis gestart met de pilot ‘Zorg in de wijk’ in de gemeenten Utrecht, Zwolle en Ommen/Hardenberg.

In deze gemeenten heeft Zilveren Kruis één voorkeursaanbieder per wijk gecontracteerd die als wijkregisseur afspraken maakt met huisartsen, andere zorgaanbieders en de gemeente. Deze aanpak kan leiden tot verschuivingen in het zorgaanbod die effect hebben op de werkgelegenheid voor wijkverpleegkundigen en verzorgenden. Samen met FNV heeft Zilveren Kruis een onafhankelijk onderzoeksbureau, APE Public Economics, gevraagd om de werkgelegenheidseffecten van de pilot in kaart te brengen.

APE zal een steekproef van zorgaanbieders in de pilotgemeenten benaderen voor deelname aan een focusgroep en aan een enquête. Daarmee zal APE in kaart brengen wat de pilot betekent voor de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid bij zorgaanbieders die in de pilotgemeenten actief zijn.

 

Dharma Behari