10 oktober 2017Zorg

Wetswijziging persoonlijke verzorging voor jeugdigen

Met ingang van 1 januari 2018 komt er een wetswijziging die de afbakening van de persoonlijke verzorging voor jeugdigen betreft. Een deel van deze persoonlijke verzorging valt vanaf 2018 onder de Zorgverzekeringswet. 

Actuele situatie

Op dit moment zijn er verschillende wetten van waaruit verzorging van kinderen bekostigd wordt. Dit betreft de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (ingeval van Intensieve Kindzorg) en de Jeugdwet (Jw). Voor kinderen die zorg krijgen vanuit de Wlz verandert er op 1 januari 2018 niets. De verzorging aan kinderen valt tot 1 januari 2018 onder de Jeugdwet, ook indien een kind verpleging vanuit zijn zorgverzekering krijgt. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet; het kan dus voorkomen dat een kind verpleging vanuit zijn zorgverzekering ontvangt en verzorging vanuit de Jeugdwet. Uitzondering is wanneer een kind binnen de subcategorie ‘intensieve kindzorg’ valt of wanneer er sprake is van palliatief terminale zorg. 

Vanaf januari 2018

Vanaf 1 januari a.s. verandert deze verdeling van verpleging en verzorging tussen de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. 

Vanaf 1 januari 2018 geldt:

  • indien de verzorging bij jeugdigen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, valt die zorg onder de Zorgverzekeringswet;

  • indien de verzorgende handelingen bij jeugdigen gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), blijft die zorg onder de Jeugdwet vallen. 

Overgangsregime

Voor de overgang naar de nieuwe afbakening is het volgende geregeld. 

  • Kinderen die zich na 1 januari 2018 melden met een nieuwe zorgvraag vallen onder de nieuwe afbakening.

  • Kinderen die op 31 december 2017 verzorging ‘die verband houdt met een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop’ ontvingen van de gemeente mogen daarvan gebruik blijven maken tot hun beschikking bij de gemeente afloopt. (Een beschikking eindigt wanneer de einddatum van de beschikking is bereikt maar ook wanneer iemand naar een andere gemeente verhuisd of als een kind 18 wordt).

  • Kinderen die op 31 december 2017 verzorging ‘die verband houdt met een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop’ ontvingen van de gemeente mogen er ook voor kiezen om het aflopen van hun beschikking bij de gemeente niet af te wachten en wel eerder over te gaan naar de nieuwe afbakening. Gezinnen moeten er rekening mee houden dat een aantal stappen moet worden gezet om over te gaan naar de nieuwe afbakening; hen wordt aangeraden hier tijdig een signaal over af te geven. 

Op 1 januari 2019 houdt deze overgangsregeling op. Zelfs als de beschikking bij de gemeente nog niet is afgelopen, vallen alle kinderen vanaf 1 januari 2019 onder de nieuwe afbakening. 

Zie ook

Factsheet Nieuwe afbakening verzorging kinderen 

Handreiking nieuwe afbakening verzorging

Wet wijzigt de afbakening persoonlijke verzorging jeugdigen

1-DSC_0066-001