VVT-Zorg

Verminderen administratieve lasten wijkverpleging

Naar aanleiding van uitlatingen van minister de Jong en andere berichtgeving over de minutenregistratie ontvangt ActiZ diverse vragen over de mogelijkheden om af te stappen van deze verplichting. ActiZ heeft het voor u op een rij gezet.

De kerngroep Zorg Thuis heeft nadrukkelijk stilgestaan bij administratieve lasten in de wijkverpleging. De minutenregistratie is daarbij tot één van de speerpunten benoemd. De minutenregistratie kan inderdaad vervallen, indien daarvoor afspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar. Zonder deze afspraken, zijn zorgorganisaties gehouden aan de NZa-regelgeving die afronding van de declaratie op vijf minuten voorschrijft. Afwijkingen hiervan leiden dan snel tot onrechtmatige zorg.

1-DSC_0066-001