22 februari 2016Wet en regelgeving

Factsheet over de Extra middelen Waardigheid en Trots beschikbaar

22 februari 2016

Het ministerie van VWS, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland hebben een factsheet opgesteld over de extra middelen voor ‘Waardigheid en Trots’ voor een zinvolle daginvulling en deskundigheidbevordering. Deze factsheet is behulpzaam voor zorgorganisaties voor het opstellen van de plannen. ActiZ vindt het een goede zaak dat de datum voor het indienen van de plannen van 1 april 2016 is doorgeschoven naar 1 mei 2016.

  

Staatssecretaris Van Rijn heeft structurele middelen beschikbaar gesteld voor een zinvolle dagbesteding van ouderen en deskundigheidsbevordering van het personeel. In 2016 gaat het landelijk om € 110 miljoen. Om in aanmerking te komen voor de extra middelen moesten zorgorganisaties aanvankelijk uiterlijk voor 1 april 2016 het plan, ondertekend door de cliëntenraad, de ondernemingsraad en indien aanwezig de VAR, aanleveren bij het zorgkantoor. Zie ook de eerdere berichtgeving over de extra middelen op de ActiZ-site.

Ter ondersteuning van zorgorganisaties en bijvoorbeeld zorgkantoren hebben het ministerie van VWS, ActiZ en ZN een factsheet opgesteld. Hierin staan aan de hand van vragen en antwoorden uitleg over het ontwikkelen van plannen en de betrokkenheid van de cliëntenraad, ondernemingsraad/VAR.

Door het late verschijnen van deze factsheet heeft ActiZ bij het ministerie van VWS op uitstel van de indieningstermijn van de plannen aangedrongen. Ook het LOC heeft bij het ministerie om uitstel gevraagd. Het ministerie van VWS en ZN zijn nu akkoord gegaan. Dat betekent dat zorgorganisaties voor de extra middelen van 2016 het plan uiterlijk vóór 1 mei 2016 bij het zorgkantoor moeten indienen. Meer informatie over de plannen leest u in de factsheet.  

In de Factsheet staat vermeld dat ActiZ een voorblad publiceert waarop de Cliëntenraad en OR/VAR kunnen aangeven in te stemmen met het plan. Dit voorblad is niet verplicht. Het is een checklist voor de zorgorganisatie en faciliteert een snelle doorstroom bij de beoordeling van de plannen door het zorgkantoor. Het voorblad is beschikbaar.  

Voor specifieke informatie over deskundigheidsbevordering kunt u terecht bij Margriet Snellen, e-mail: m.snellen@actiz.nl of telefoonnr. 030 2739 766.

Herma_klein