02 juni 2016VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Update geschillencommissie Wkkgz

Op grond van de Wkkgz moet elke zorgaanbieder zich voor 1 januari 2017 aansluiten bij een geschillencommissie, die bevoegd is te oordelen geschillen en over claims tot € 25.000.

De Wkkgz laat zorgaanbieders veel ruimte om zelf invulling te geven aan de nieuwe verplichte geschillenregeling. Om te veel versnippering te voorkomen zijn brancheorganisaties van zorgaanbieders met cliëntenorganisaties aan de slag gegaan met een zorgbreed gedragen programma van eisen. Het bestuur van ActiZ heeft op 27 mei jl. ingestemd met dit programma van eisen.

ActiZ gaat geen eigen, aparte geschillencommissie oprichten, maar streeft ernaar om zoveel mogelijk  in samenwerking met andere branches een geschillencommissie in te richten.

Deze voorkeur voor samenwerking komt voort uit:

- gewenste rechtseenheid en rechtszekerheid bij één geschillencommissie;

- grote mate van transparantie voor cliënten, bijvoorbeeld bij geschillen in ketenzorg;

- de gerechtvaardigde verwachting dat meer volume de kosten van behandeling van       
   geschillen neerwaarts bijstelt.

Bij de inrichting van de geschillencommissie wordt gekozen voor een landelijk georganiseerde geschillencommissie met een regionale uitvoering. ActiZ hecht aan een regionale uitvoering, waardoor cliënten en zorgorganisaties “dicht bij huis” door de geschillencommissie gehoord kunnen worden.

Naar verwachting is er in september 2016 duidelijkheid bij welke geschillencommissie leden van ActiZ zich kunnen aansluiten. Dat is ruim binnen de hierboven gestelde termijn van de Wkkgz. 

1-DSC_0056-001

Michiel Kooijman