VVT-VVT Nieuws, VVT-Wet en regelgeving

Nieuwe beleidsregels meldplicht geweld tussen cliƫnten

Zorgaanbieders zijn verplicht geweld in de zorgrelatie direct bij de IGZ te melden (op grond van art. 11, eerste lid, onder b, van de Wkkgz).

De Wkkgz verstaat onder geweld ook het lichamelijk en/of geestelijk geweld tussen cliënten die in een instelling verblijven of daar dagbesteding hebben. In een nieuwe beleidsregel verduidelijkt  de IGZ  hoe zij omgaat met deze meldingen.

De beleidsregel stelt als uitgangspunt: melden, tenzij er sprake is van minder ernstig lichamelijk of geestelijk geweld. Een zorgorganisatie moet zelf beoordelen of er sprake is van  minder ernstig lichamelijk geweld. Van geweld dat per situatie in ieder geval  moet worden gemeld is volgens de inspecties sprake als: 

1 een medische en/of psychologische dan wel gedragskundige behandeling van het geweld noodzakelijk was, blijkend uit een consult bij een zorgverlener, en/of; 

2 sprake van een politie-interventie, dan wel een aangifte bij de politie of het openbaar ministerie. 

Bij twijfel of er sprake is van een situatie van geweld dat afzonderlijk dient te worden gemeld, adviseert de inspectie dit te melden. 
Zorgorganisaties hoeven situaties van minder ernstig geweld tussen cliënten onderling dus niet meer te melden, maar zij moeten deze nog wel registreren.

1-DSC_0056-001

Michiel Kooijman