21 december 2017VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Handreiking lokale heffingen bij zorggebouwen

Bij zorggebouwen die worden opgesplitst in afzonderlijke wooneenheden ontvangt niet meer de zorgorganisatie de aanslagen voor de lokale heffingen maar de individuele bewoners. Dit leidt tot tal van knelpunten, onder meer omdat bewoners niet altijd overweg kunnen met die heffingen, zoals de rioolheffing, ingezetenenheffing en de afvalstoffenheffing. Met de VNG is gewerkt aan een handreiking die de mogelijkheid biedt hierover aparte afspraken te maken met gemeenten, zodat niet bewoners maar de zorgorganisatie de heffing ontvangt.

Naar aanleiding van signalen van leden heeft ActiZ dit onderwerp opgepakt met onder meer het netwerk van vastgoedmanagers. Zie hierover eerdere berichtgeving. Daarbij is overleg gevoerd met de VNG om tot een werkwijze te komen die het voor beide partijen eenvoudiger maakt. Dit heeft geresulteerd in een handreiking voor gemeenten en zorgorganisaties, die inmiddels op de website van de VNG is gepubliceerd. Deze handreiking is daarbij ook bruikbaar richting belastingsamenwerkingsverbanden en Waterschappen.

Voordeel is dat het voor bewoners eenvoudiger wordt en daarmee indirect ook voor zorgorganisaties. Met name door te voorkomen dat bewoners in de problemen komen als zij niet (tijdig) reageren op de aanslagen.

De handreiking biedt geen directe oplossing voor het probleem van de hogere totaalaanslag dan voorheen toen het zorggebouw nog als één zorggebouw werd aangeslagen. De reden is dat gemeenten wettelijk verplicht zijn zelfstandige wooneenheden als zodanig te behandelen– ook al bevinden die zich in zorggebouwen.

Wel is mogelijk dat zorgorganisaties die zelf de afvalverwijdering regelen, hierover andere afspraken maken met de gemeente en de bewoners van de afzonderlijke wooneenheden. In dat geval is de eenvoudigste oplossing om de gemeente de desbetreffende appartementen uit te laten zonderen van de afvalstoffenheffing. Dit kan op basis van artikel 10:26 1e lid onder c en het 2e lid van de Wet milieubeheer. De zorgorganisatie dient dan zelf voor de afvoer van het huishoudelijk afval te zorgen.

 

 

 

1-DSC_0066-001