VVT-VVT Nieuws, VVT-Wet en regelgeving

Enkele vrijstellingen btw-zorg verduidelijkt

De staatssecretaris heeft aangekondigd dat op basis van constructief overleg met o.a. ActiZ in de eindejaarsregeling een aantal onduidelijkheden van de btw-gevolgen voor de decentralisatie van de zorg worden weggenomen. Het gaat om Wmo-diensten, winstbeogende wijkverpleging en jeugdzorg en hieraan gerelateerde uitlening van personeel.

 

Op basis van de toezegging (zie de brief pag. 17) wordt alsnog vrijgesteld van btw:

  • Wmo-diensten met een eigen bijdrage van 100% en wel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015;
  • alle winstbeogende wijkverpleging eveneens met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015;
  • jeugdzorgdiensten verleend door winstbeogende jeugdzorginstellingen (onduidelijk is of ook hier terugwerkende kracht aan wordt toegekend); en
  • het uitlenen van personeel in de Wmo/Jeugdwet (onduidelijk is nog wat hiervoor de exacte voorwaarden worden en of hier terugwerkende kracht wordt toegekend).

 

1-DSC_0066-001