VVT-Wet en regelgeving

Algemene Voorwaarden per 1 oktober 2018

De tweezijdige Algemene Voorwaarden VVT zijn bijgesteld naar aanleiding van een evaluatie onder de leden en de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf 1 oktober 2018 zijn de oude Algemene Voorwaarden komen te vervallen en gelden de bijstelde tweezijdige Algemene Voorwaarden op de overeenkomsten met bestaande en nieuwe cliënten.

Lidmaatschapsverplichting

Alle leden van ActiZ en ZorgthuisNL (voorheen: BTN) dienen de tweezijdige Algemene Voorwaarden cliënten te verstrekken (lidmaatschapsverplichting). Hoe u dat kunt doen leest u hier.

U kunt de publieksfolder gebruiken om cliënten te informeren over de tweezijdige Algemene Voorwaarden. In de publieksversie is er ruimte om de gegevens van uw organisatie te plaatsen. 

Tweezijdig karakter

De tweezijdige Algemene Voorwaarden zijn bijgesteld in overleg met ActiZ en ZorgthuisNL enerzijds en de Consumentenbond, LOC Zeggenschap in zorg en Patiëntenfederatie Nederland anderzijds, in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad.  De Algemene Voorwaarden passen in de missie en doelstelling van ActiZ: de cliënt centraal en een goed evenwicht tussen zorg en zakelijkheid. De Algemene Voorwaarden bieden evenwicht en verschaffen duidelijkheid en rechtszekerheid in de relatie cliënt - zorgorganisatie. Deze zijn immers tweezijdig en werken concreet uit wat partijen van elkaar mogen verwachten in een zorgverleningsrelatie. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden.

De Algemene Voorwaarden bestaan uit:

Digitale beschikbaarheid

De Algemene Voorwaarden zijn alleen digitaal beschikbaar (dus niet in gedrukte vorm te bestellen). Voor het downloaden van het pdf-document is het belangrijk om de nieuwste versie van Acrobat Reader DC te gebruiken. Gratis te downloaden. In het pdf-document vindt u de mogelijkheid om deze als word-bestand te downloaden.