VVT-VVT Nieuws, VVT-Wet en regelgeving

Algemene Voorwaarden tot 1 oktober 2018

In het kader van de versterking van de positie van de cliënt in de zorg zijn onder auspiciën van de SER door ActiZ, BTN, NPCF, LOC Zeggenschap in zorg en de Consumentenbond deze voorwaarden gemaakt. De Algemene Voorwaarden passen in de missie en doelstelling van ActiZ: de cliënt centraal en een goed evenwicht tussen zorg en zakelijkheid. De Algemene Voorwaarden bieden evenwicht en verschaffen duidelijkheid en rechtszekerheid in de relatie cliënt - zorgorganisatie. Deze zijn immers tweezijdig en werken concreet uit wat partijen van elkaar mogen verwachten in een zorgverleningsrelatie. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden.

De Algemene Voorwaarden bestaan uit een rijsttafel-model met een Algemene module die altijd van toepassing is en een aantal Bijzondere modules die van toepassing zijn in het geval van een specifieke zorgvraag van cliënt:

  • Bijzondere module Zorg met verblijf
  • Bijzondere module Kortdurend verblijf
  • Bijzondere module GRZ
  • Bijzondere module VPT en MPT
  • Bijzondere module Wijkverpleging
  • Bijzondere module BOPZ

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten tussen cliënten en zorgorganisaties in de VVT-sector, met uitzondering van de contracten bij levering van PGB-Wlz en PGB-Wmo. Bij levering van PGB-Wlz en PGB-Wmo bent u verplicht gebruik te maken van de modelovereenkomsten van SVB en zijn de Algemene Voorwaarden van ActiZ niet van toepassing. Voor PGB-Zvw is het gebruik van de modelovereenkomsten van SVB niet verplicht. Lees meer hierover.

De Algemene Voorwaarden zijn alleen digitaal beschikbaar (dus niet in gedrukte vorm te bestellen) en te downloaden als u klikt op de afbeelding hiernaast. Voor het downloaden van het pdf-document is het belangrijk om in uw organisatie de nieuwste versie van Acrobat Reader DC te gebruiken (gratis te downloaden). In het pdf-document vindt u de mogelijkheid om deze als word-bestand te downloaden.

Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen over de Algemene Voorwaarden hebben wij voor u verzameld.
Bekijk hier de veel gestelde vragen.

 

 

 Algemene voorwaarden tot 1 oktober 2018

 

 

Viviana_K

Viviana Contreras Salazar