Salarissen en garantiesalarissen CAO VVT per 1 oktober 2018

Per 1 oktober 2018 worden de salarissen in de CAO VVT verhoogd met 4%. In de tekstuitgave van de CAO VVT 2018 vindt u binnenkort de reguliere tabellen waarin deze verhoging is verwerkt. De CAO VVT kent naast de eerdergenoemde reguliere salaristabellen ook nog een aantal salarisgarantieregelingen. De bedragen van deze garantieregelingen worden per 1 oktober 2018 eveneens met 4% verhoogd.

In het bijgevoegde Excel document vindt u verspreid over 5 tabbladen alle salarisbedragen per 1 oktober 2018 overzichtelijk op een rij:

  1. Salarisreeks VVT
  2. Salarisreeks IMF
  3. Schalen VVT
  4. Salarissen diverse groepen: leerling-verzorgende/leerling-verzorgende IG/leerling verpleegkundige b. leerling-helpende
  5. Garantiesalarissen