VVT-VVT Nieuws, VVT-Werkgeverschap

Salarissen en garantiesalarissen Cao VVT per 1 oktober 2016

In de Cao VVT zijn afspraken gemaakt over een verhoging van de salarissen. Per 1 oktober 2016 worden daardoor de salarissen en de salarisgarantieregelingen in de CAO VVT verhoogd met 0,65%.

Ook is het bedrag voor de minimumvakantiebijslag aangepast. Op jaarbasis bedraagt dat per 1 mei 2016 € 1830,05. Per 1 mei 2017 bedraagt het € 1841,95.

Bovengenoemde verhogingen gelden uiteraard niet voor die bedragen die gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon (FWG5). Het minimumloon wordt tweemaal per jaar geïndexeerd, namelijk per 1 januari en 1 juli. 

In het bijgevoegde Excel document vindt u verspreid over 5 tabbladen alle salarisbedragen overzichtelijk een rij:

 1. Salarisreeks VVT
 2. Salarisreeks IMF
 3. Schalen VVT
 4. Salarissen diverse groepen:
        a.  leerling-verpleegkundig,
        b.  leerling-helpende,
        c.  hulp bij huishouden
 5. Garantiesalarissen

Een verandering ten opzichte van de voorgaande Cao is dat de geboortezorgmedewerkers / kraamverzorgenden niet langer onder de Cao VVT vallen. De werkgevers in deze sector hebben zich verenigd in een nieuwe brancheorganisatie, de Brancheorganisatie Geboortezorg (Bo Geboortezorg). Bo Geboortezorg is op dit moment in gesprek met de vakorganisaties over een Cao voor de geboortezorg. Tot dat moment zullen voor de werkenden in geboortezorg de salarissen ongewijzigd blijven.