15 mei 2017Werkgeverschap

Salarissen en garantiesalarissen CAO VVT per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 worden de salarissen in de CAO VVT verhoogd met 1%.  In de tekstuitgave van de CAO VVT 2016-2018 vindt u de reguliere tabellen waarin deze verhoging is verwerkt. De CAO VVT kent naast de eerdergenoemde reguliere salaristabellen ook nog een aantal salarisgarantieregelingen. De bedragen van deze garantieregelingen worden per 1 juli 2017 eveneens met 1 % verhoogd.

In het bijgevoegde Excel document vindt u verspreid over 5 tabbladen alle salarisbedragen per 1 juli 2017 overzichtelijk op een rij:

  1. Salarisreeks VVT
  2. Salarisreeks IMF
  3. Schalen VVT
  4. Salarissen diverse groepen: leerling-verzorgende/leerling-verzorgende IG/leerling verpleegkundige b. leerling-helpende
  5. Garantiesalarissen
caoinfolijnV_M_4

Cao info voor leden
Snel antwoord op uw cao vraag? Kijk op www.caoinfo.nl en vind uw antwoord in de toelichting bij het cao artikel.
Cao info adviseurs: mr. Viviana Contreras Salazar en mr. Marina de Voogdt