VVT-Werkgeverschap

Verpleegkundige niveau 5 of 6. Hoe zit het nu?

Met een hbo bachelor diploma bent u volgens het Europese en Nederlandse onderwijssysteem (NLQF) niveau 6 gediplomeerd. In de zorg wordt echter niveau 6 ook wel gebruikt als naam voor het nieuwe beroepsprofiel of opleidingsprofiel voor de hbo verpleegkundige.

Nieuw opleidingssysteem

In het Nederlandse onderwijssysteem wordt het NLQF (= het Nederlandse kwalificatiesysteem) gebruikt om het niveau van een opleiding aan te geven. In dit NLQF is bij de invoering van het bachelor-master systeem bepaald dat elke hbo bachelor opleiding als niveau 6 wordt ingeschaald in het NLQF. In die zin is dus iedereen met een hbo-v opleiding in het Nederlandse onderwijssysteem niveau 6. Alleen in de zorg wordt nog van oudsher gesproken over niveau 5 verpleegkundigen. Dit is dus in feite niet meer juist binnen het huidige onderwijssysteem. In de afbeelding hieronder ziet u het juiste NLQF niveau voor de V&V opleidingen.

v&v beroepen in de VVT

Nieuw opleidingsprofiel HBO-V

Daarnaast is er door de hbo-v opleidingen een nieuw opleidingsprofiel ingevoerd per 2016 en bestaat er een nieuw beroepsprofiel voor de hbo- en mbo-verpleegkundigen per 2015. Dat traject valt toevallig grotendeels samen met de invoering van het NLQF, waardoor verwarring ontstaat. In de zorg wordt veel bedoeld dat alleen de mensen die voldoen aan het nieuwe opleidingsprofiel niveau 6 zijn. Dat is dus feitelijk niet zo volgens het schoolsysteem, maar wordt wel zo gebruikt/bedoeld in het zorgsysteem. Het nieuwe beroeps-en opleidingsprofiel bevat een aantal nieuwe elementen voor de hbo-verpleegkundge. In het veld wordt daardoor vaak bedoeld met ‘niveau 6’ dat je voldoet aan het nieuwe beroepsprofiel of het nieuwe opleidingsprofiel van de hbo-v opleiding. 

Verwarring in de zorgsector

Op dit moment wordt in de zorg nog volop gesproken over de niveau 5 verpleegkundige, bijvoorbeeld in het inkoopbeleid van zorgkantoren en in beleidsdocumenten. Dit is logisch omdat de nieuwe terminologie nog lang niet overal bekend is. En omdat niveau 6 ook wel alleen gebruikt wordt voor de mensen die voldoen aan het nieuwe hbo-v opleidingsprofiel. Kortom: er is spraakverwarring over 'niveau 6'. Feitelijk bent u in Nederland met een hbo-v opleiding niveau 6 opgeleid. Maar het kan zijn dat in de zorg bedoeld wordt dat u voldoet aan het nieuwe opleidingsprofiel. Als de vraag dus opkomt of u niveau 6 verpleegkundige bent, neem dan beide aspecten mee in wat uw gesprekspartner bedoelt. 

Verdere informatie: CZO opleidingen

Het NLQF wordt niet alleen gebruikt voor de initiële beroepsopleidingen, maar ook brancheopleidingen kunnen worden ingeschaald. Het College Zorgopleidingen (CZO) is haar opleidingen bijvoorbeeld aan het inschalen. De meeste opleidingen zullen een niveau 6 aanduiding krijgen. Let echter op, dit is een aanduiding die de complexiteit van de opleiding aanduidt en niets zegt over de inhoud. De CZO opleidingen met niveau 6 aanduiding zijn dus niet gelijkgesteld aan een volledige HBO-V opleiding. De CZO opleiding is dus niet voldoende om uzelf een niveau 6 verpleegkundige te noemen. 

Achtergrondinformatie: Wat is dan niveau 5?

In het nieuwe systeem, volgens het NLQF, is niveau 5 een associate degree. Deze opleiding zit tussen de mbo-4 en de hbo-bachelor in. De associate degree (AD) is volop in ontwikkeling en inmiddels breed geaccepteerd. In de zorg bestaat onder andere de AD Management in de Zorg. Deze wordt op ca. zeven hogescholen gegeven. Voor de verpleegkundige is er (nog) geen niveau 5 associate degree.

Devie Rusch