VVT-Werkgeverschap

Beroepscompetentieprofielen

Het beroepscompetentieprofiel, ofwel BCP, is een overzicht van taken en daarbij behorende competenties die bij het beroep horen. Het BCP laat zien waar de meest ideale vakvolwassen beroepsbeoefenaar aan voldoet. Hieronder meer informatie:

Verschil tussen beroepsprofiel en beroepscompetentieprofiel De beroepsprofielen van de V&V beroepen zijn in opdracht van het ministerie van VWS opgesteld en worden beheerd door de beroepsvereniging V&VN. De beroepsprofielen zijn niet domeinspecifiek opgesteld en bevatten de kern van het beroep over alle branches heen.

De beroepscompetentieprofielen zijn opgesteld door, en eigendom van sociale partners (werkgevers en werknemers) Deze zijn wel branchespecifiek en bevatten daarom veel gedetailleerdere informatie die specifiek kan zijn per branche. De beroepscompetentieprofielen zijn in de WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) aangewezen als basisdocumenten voor de kwalificatiedossiers waarop het mbo-onderwijs is gebaseerd.

Overzicht van relevante BCP’s en beroepsprofielen

Voor het competentieprofiel van de HBO wijkverpleegkundige kunt u gebruik maken van de beschrijving van het expertisedeel wijkverpleegkundige

De beroepsprofielen voor verpleegkundige en verzorgende (2016) staan in het rapport Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Kwalificatiedossier mbo-onderwijs

Alle kwalificatiedossiers van de verschillende jaren kunt u vinden op de website van S-BB:

http://kwalificaties.s-bb.nl/

 

Opleidingsprofiel hbo-v onderwijs

Het opleidingsprofiel dat de gezamenlijke hbo-v opleidingen gebruiken:

Bachelor nursing 2020 - 40

Informatie over oude diploma’s

Voormalig kenniscentrum Calibris heeft oude diploma’s gewaardeerd. Deze informatie is terug te vinden op de website van S-BB:

https://www.s-bb.nl/studenten/diplomawaardering-en-onderwijsvergelijking/oud-nederlands-mbo-diploma

 

 

Devie Rusch