VVT-Werkgeverschap

Terugblik: succesvol Congres Vernieuwing Medezeggenschap

Vrijdag 4 november 2016 organiseerde ActiZ het Congres Opbrengsten van vernieuwing in de medezeggenschap. Ruim 250 deelnemers bezochten het congres waar gediscussieerd werd over vernieuwingsrichtingen in het landschap van de medezeggenschap in de VVT. Deze vernieuwingsrichtingen zijn de uitkomsten van een twintigtal pilots van leden van ActiZ.

In april 2015 zijn twintig leden van ActiZ begonnen met elk een zelf gekozen experimenteel traject om de medezeggenschap op een vernieuwende manier in te richten. De aanleiding voor ActiZ om hieraan een impuls te geven en voor deze leden om er invulling aan te geven was tweeledig. Enerzijds vraagt zelforganisatie om meer betrokkenheid en participatie van medewerkers bij besluitvormingsprocessen. Anderzijds zullen arbeidsvoorwaarden in de nabije toekomst meer lokale regelruimte vragen – denk daarbij o.a. aan de Kanteling werktijden – wat een sterke positie van de OR vraagt als onafhankelijk gesprekspartner van de directie. Onder begeleiding van Bureau Via Mede zijn deze twintig organisaties gaan experimenteren met vernieuwing van hun bestaande medezeggenschapspraktijk. Het is een proces van vallen en opstaan geweest. Maar er zijn betekenisvolle stappen gezet en de opbrengst van deze pilots is samengebracht in vier vernieuwingsrichtingen waarlangs de medezeggenschap anders dan op de traditionele manier kan worden vormgegeven (binnen het bestaande wettelijk kader van de Wet op de ondernemingsraden). Het zijn nadrukkelijk richtingen, dus er is geen sprake van een blauwdruk of een format. Vernieuwingsrichting wil ook zeggen dat het geen afgerond traject is, en dat het zich in de dagelijkse praktijk zal blijven door ontwikkelen.

De vier vernieuwingsrichtingen en de opbrengsten van de pilots staan overzichtelijk op de website van ActiZ onder Medezeggenschap

 

Congres gemist?
Heeft u interesse om meer te willen weten over de uitkomsten van deze pilots? Wilt u meer toelichting hebben op de publicaties? Bent u OR-lid of lid van Raad van bestuur, directie of het managementteam en wilt u aan de slag met vernieuwing van de medezeggenschap in uw organisatie? Bij voldoende belangstelling organiseert ActiZ een voorlichtingsmiddag waar in een notendop de opbrengsten van de pilots en de vernieuwingsrichtingen worden toegelicht. Geeft u zich op via de heer Paul van Aken, p.van.aken@actiz.nl.

Als u wilt weten hoe u vooral (of meer) jongeren in uw organisatie kan interesseren voor de medezeggenschap, dan is mogelijk het volgende aanbod interessant voor u: FNV Jong en CNV Jongeren organiseren samen met steun van het A+O fonds VVT in 2017 een masterclass voor jonge (kandidaat) OR-leden. In 2016 hebben zij voor het eerst een masterclass georganiseerd (zie ook www.mzlab.nl). Interesse voor deelname in 2017? Stuur een mail naar info@mzlab.nl.

Paulfoto