VVT-Werkgeverschap

8. Project Vernieuwing Medezeggenschap VVT

Medezeggenschap lééft
De modernisering van medezeggenschap is een actueel thema binnen de VVT-branche. Zorgorganisaties zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid en daarmee is ook de afstand tussen RvB en de werkvloer toegenomen. Ondernemingsraden hebben tegenwoordig soms enkele duizenden medewerkers in hun achterban. Tegelijkertijd zijn er andere managementinzichten, waarbij het betrekken van medewerkers bij besluiten vanzelfsprekender is geworden. En wat de denken van de nieuwe zelfsturende teams, die zelf de organisatie van hun werk regelen. Volop aanleiding om het over de medezeggenschap te hebben en op zoek te gaan naar nieuwe vormen.

20 deelnemers
In het voorjaar van 2015 is daarom het project ‘Breng beweging in de medezeggenschap’ gestart. Bestuurders en OR-leden van 20 pilotorganisaties in de VVT zijn hierin aan de slag gegaan met praktijkgerichte experimenten gericht op medezeggenschap. Ze kregen hierbij begeleiding van ActiZ en adviesbureau VIA. Eind 2016 is het project afgerond met de publicatie van de resultaten op de website van ActiZ en een congres voor alle betrokkenen en geïnteresseerden.

Experimentele veranderstrategie
Kern van de aanpak in het project ‘Breng beweging in de medezeggenschap’ is een ‘experimentele veranderstrategie’. Dat betekent: in de praktijk uitproberen van nieuwe werkvormen en op basis van de ervaringen nieuwe werkwijzen ontwikkelen voor de medezeggenschap . De bestuurders, HRM-ers en OR-leden van de zorgorganisaties hebben eerst op een rij gezet welke omstandigheden de vernieuwing van medezeggenschap noodzakelijk maakten en wat ze het liefst verbeterd wilden zien. Waar wilden ze naar toe met de medezeggenschap? Waar droomden ze van? Bureau Via organiseerde hiervoor interviews met alle organisaties en vatte de hoofdlijnen samen.

Tijdens een werkconferentie in het voorjaar van 2015 gingen de deelnemers aan de slag om voor zichzelf een goede onderzoeksvraag op te stellen. Op grond daarvan bedachten ze experimenten (pilots) voor hun organisaties. Bekijk hier de bijbehorende video: www.vimeo.com/126931264.

Tijdens het project wisselden de deelnemers ervaringen uit. Zoals via een community en gesprekken met bureau VIA. Zo leerden ze niet alleen van hun eigen, maar ook van elkaars ervaringen.

In november 2015 ontmoetten de deelnemers elkaar op een congres met de titel ‘Tussenlanding’. Ze deelden ervaringen uit en trokken enkele (tussentijdse) conclusies. In het voorjaar van 2016 werden de resultaten van de experimenten en de ervaringen met de veranderstrategie door bureau VIA verzameld en in november 2016 vond een slotcongres plaats.

Vier vernieuwingsrichtingen
Gaandeweg de experimenten werden vier kansrijke vernieuwingsrichtingen  zichtbaar: verschillende mogelijkheden om de medezeggenschap te vernieuwen die zich tijdens het project bewezen hebben.

Tegelijk deden de deelnemers veel kennis op over een slimme veranderstrategie. Op welke manier maak je enthousiasme los voor de vernieuwing, en zorg je dat je met alle betrokkenen tot een nieuwe werkwijze komt?

Naast de vier kansrijke vernieuwingsrichtingen waren er ook twee ondersteunende ontwikkelingen zien: het intensiever toepassen van nieuwe media om medewerkers bij de besluitvorming te betrekken en de integratie van medezeggenschap voor medewerkers, clienten en vrijwilligers.  

Deelnemers
Aan het project namen de volgende zorgorganisaties deel:

Evean

Purmerend

Amstra

Amsterdam

Vivium

Huizen

Zorgbalans

Haarlem

De Opbouw

Utrecht

Beweging 3.0

Amersfoort

Liemerije

Zevenaar

Betuweland

Lent

Sensire

Varsseveld

De Vijverhof

Cappele ad Ijssel

Icare

Meppel

ZZWD

Dwingeloo

Carinova

Deventer

Zorgaccent

Almelo

Elisabeth

Roosendaal

Maasduinen

Kaatsheuvel

Groenhuysen

Roosendaal

De Archipel

Eindhoven

Thuiszorg West Brabant

Roosendaal

 

ActiZ
Het project ‘Breng Beweging in de Medezeggenschap’ is mogelijk gemaakt door ActiZ. Met inhoudelijke begeleiding van Adriaan Wirtz, Frans van Rooijen, Johanneke van Woerden en Paul van Aken en Merel Kanters als communicatieadviseur en eindredacteur.

Bureau VIA
Bureau VIA begeleidde de uitvoering van het traject. De adviseurs Rieneke Schouwenaar, Nico Siffels, Annette Tas, Marcel Daems en Richard Priem hebben het project vorm gegeven, contacten met de deelnemers onderhouden, de congressen georganiseerd en ervaringen verzameld.