VVT-Werkgeverschap

7. Inspirerende video’s om van start te gaan

Begin klein
Wilt u aan de slag met een vernieuwing van de medezeggenschap binnen uw organisatie? Organisatieadviseur Nico Siffels van bureau VIA helpt u op weg met onderstaande video’s. Hij stelt inspirerende onderzoeksvragen en geeft concrete voorbeelden en tips.

1. De start: breng de beginsituatie in beeld
Maak eerst een inventarisatie van de stand van zaken binnen uw organisatie. Dit kan aan de hand van de drie volgende vragen:
1. Wat zijn de doelen van uw organisatie en hoe draagt de OR daaraan bij?
2. Hoe nemen we beslissingen en welke rol kan de OR innemen?
3. Hoe organiseren we de dingen met elkaar? 
 https://www.youtube.com/watch?v=IiD3dYE_NZ8 
 
2. Welke doelen streeft u na?
In uw onderzoek naar de meest passende inrichting van medezeggenschap, bekijkt u eerst nog eens goed wat het doel van de organisatie is en hoe medezeggenschap daar een bijdrage aan leveren.
 https://www.youtube.com/watch?v=kbdkYPdDrow
 
3. Hoe worden besluiten genomen?
Op welke manier worden besluiten genomen binnen uw organisatie? Onderzoek de beleids- en besluitvormingstructuur van uw organisatie. Zo ziet u wie, waar en wanneer invloed uitoefent en hoe u daar vanuit de OR op kunt anticiperen. 
 https://www.youtube.com/watch?v=W5-_BepFszM
 
4. Hoe vindt overleg plaats?
Wat is de handigste werkvorm om besluiten te nemen? Wat past er bij u manier van samenwerken en uw cultuur? Welke momenten van overleg zijn er al, en waar kan er wat verbeterd worden? 
 Volgt asap
 
5. Doe uw voordeel met deze tips
Leer van de lessen van organisaties die u voorgingen op het gebied van vernieuwing. Nico geeft u een aantal waardevolle tips. 
 https://www.youtube.com/watch?v=1kPNlu4TP6c