VVT-Werkgeverschap

Wat is de ‘kanteling van werktijden’?

Van werkgever naar medewerker
Het project ‘Kanteling Werktijden’ heet zo omdat de zeggenschap over de werktijden gaat ‘kantelen’ van de werkgever naar de medewerker. Tot nu toe bepaalden de werkgevers in de VVT de werktijden van hun medewerkers. In de loop van 2016 – en uiterlijk per 1 januari 2017 - verandert dat en krijgen medewerkers, teams en afdelingen hier zelf meer zeggenschap en verantwoordelijkheid over. Zij moeten zich daarbij wel houden aan het lokale kader dat iedere werkgever samen met de eigen Ondernemingsraad (OR) opstelt. Daarnaast gelden de regels uit de Arbeidstijdenwet (ATW) en het Arbeidstijdenbesluit (ATB) als uitgangspunt.

Flexibel en meer op maat
Door de Kanteling van de werktijden kunnen zorgorganisaties flexibeler inspelen op de wensen en behoeften van hun cliënten. Daarnaast biedt deze ontwikkeling een kans om de bedrijfsvoering te verbeteren en meer rekening te houden met de werk-privé balans van medewerkers. Iedereen heeft hier uiteindelijk voordeel bij, zo is de gedachte.

Maatschappelijke ontwikkeling
Deze nieuwe manier van organiseren past ook goed bij de huidige ontwikkelingen in de maatschappij. Zoals het vergroten van de professionele ruimte, het verschuiven van taken en bevoegdheden naar de mensen die het werk ook daadwerkelijk doen en de trend van ‘zelf organiseren’.

Raakvlakken met zelfsturing
De Kanteling Werktijden heeft raakvlakken met verschillende actuele thema’s in de zorg zoals zelforganisatie, zelfsturing, de autonome professional en strategische personeelsplanning. In de praktijk versterken deze ontwikkelingen elkaar.

Hetzelfde als zelfroosteren?
Is de Kanteling Werktijden hetzelfde als zelfroosteren, zo luidt een veelgehoorde vraag. Dat is niet zo. Zelfroosteren is alleen gericht op het roosterproces zelf. De Kanteling is breder. Hierbij hoort een kader waarin de relaties tussen zorglevering, zorgvraag-prognose, personele capaciteit, werknemerstevredenheid en flexbehoeften met elkaar verbonden worden. Daarnaast is een duidelijke visie nodig op de samenhang tussen zorg, medewerker en organisatie. Bij een arbeidsintensieve sector als VVT horen werktijden tot de kern van een integrale bedrijfsvoering.

1-DSC_0872

Annemarie Velt