VVT-Werkgeverschap

Kader voor de Kanteling Werktijden

Opstellen van een kader voor 2017
Door het project Kanteling Werktijden krijgen medewerkers in de toekomst meer ruimte om de eigen werktijden in te vullen. Zij moeten zich hierbij wel houden aan een speciaal kader dat hun eigen organisatie samen met de Ondernemingsraad overeenkomt. Het kader moet klaar zijn voor 1 januari 2017, maar dit mag uiteraard ook eerder.

Zolang er geen kader is overeengekomen, blijft de cao gelden, wat betekent dat de werkgever de werktijden vaststelt.

Passend bij de eigen situatie
Sinds de zomer van 2015 zijn bestuurders en ondernemingsraden met elkaar in gesprek over de kaders voor hun eigen zorgorganisaties. Dit is altijd maatwerk, passend bij de lokale ontwikkelingen en vragen van cliënten.

Wat staat er straks in het kader?
In het kader moeten de volgende afspraken staan over de vaststelling van werktijden: - visie en beleid voor zorglevering, bedrijfsvoering en werkgeverschap - spelregels voor het overleg over de werktijden - spelregels over de inhoudelijke invulling van werktijden en roosters - speelruimte binnen een team/afdeling om af te wijken van onderdelen van het kader - bewaken van grenzen en eisen (o.a. principes gezond roosteren, Arbeidstijdenwet, bedrijfsvoering, zorgzwaarte en betaling van de zorg) - de organisatie van het roosterproces in de teams.

Daarnaast kunnen de werkgever en OR/PVT aanvullende afspraken opnemen, binnen de grenzen van de arbeidstijdenwetgeving.

Achterbanraadpleging
Als de bestuurder en de OR/PVT een conceptkader hebben afgesproken, moet dit ter advisering worden opgestuurd naar de vakbonden. Deze kunnen hierover hun mening geven aan de OR/PVT. Dit is alleen de eerste keer nodig. De OR/PVT raadpleegt daarna zo veel mogelijk medewerkers over het conceptkader. Zijn de visie en de koers duidelijk voor iedereen? Is er voldoende draagvlak? Met deze uitkomsten gaat de OR/PVT weer om de tafel met de werkgever om het conceptkader definitief te maken.

Monitoring
De resultaten van de Kanteling worden gemonitord en in de eindfase geëvalueerd. Aan de hand hiervan kunnen de cao partijen de relevantie van de huidige artikelen over werktijden bepalen. Mogelijk zijn er aanpassingen nodig.

1-DSC_0872

Annemarie Velt