VVT-Werkgeverschap

Inhoud leereenheden VVT

Hieronder vindt u de uitgewerkte leereenheden. Dit zijn nog concepten die worden gemonitord en ook op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers worden bijgesteld. De sociale partners wordt gevraagd de bijgestelde versies vast te stellen. De verwachting is dat dit in de loop van 2020 zal plaatsvinden. In overleg met de samenwerkingspartners en het A+O VVT worden afspraken gemaakt hoe de leereenheden in de toekomst worden onderhouden.

 

Niveau 1 Assistent Dienstverlening:

Leereenheid 1: Ondersteunen bij wonen, leven en welzijn 

Leereenheid 2: Individuele zorg verlenen

Niveau 2 Helpende Zorg en Welzijn (Dienstverlening)

Leereenheid 1: Plannen en voorbereiden van ondersteunende begeleiding en zorg 

Leereenheid 2: Ondersteunen bij wonen, leven en welzijn (persoonlijk en omgeving)

Leereenheid 3: Individuele zorg verlenen

 

Niveau 3 Verzorgende-IG

Leereenheid 1: Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg 

Leereenheid 2: Ondersteuning in de woon en leefomgeving

Leereenheid 3: Individuele zorg en ondersteuning 

Leereenheid 4: Verpleegtechnisch handelen 

Leereenheid 5: Zorg bieden aan zorgvragers met een psychogeriatrische aandoening 

 

Niveau 3 Begeleider specifieke doelgroepen (MZ3)

Leereenheid 1: Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg 

Leereenheid 2: Individuele ondersteuning

Leereenheid 3: Ondersteuning in de omgeving

Leereenheid 4: optioneel verpleegtechnische vaardigheden toe te voegen door bijv keuzedelen K018 of K019

Leereenheid 5: Kwaliteitszorg

 

Niveau 4 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (MZ4)

Leereenheid 1: Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg

Leereenheid 2: Individuele ondersteuning 

Leereenheid 3: Ondersteuning in de omgeving 

Leereenheid 4: optioneel verpleegtechnische vaardigheden toe te voegen door bijv keuzedelen K018 of K019

Leereenheid 5: Coördinatie en organisatie

Leereenheid 6: Kwaliteitszorg

Devie Rusch