VVT-VVT Nieuws

Herverzekering derde WW-jaar per 1 februari 2019

Bij het sluiten van het CAO-akkoord 2018-2019 is impliciet ook afgesproken om de versobering van de WW en loongerelateerde WGA - die in 2016 door de overheid werd doorgevoerd - te repareren. Daartoe hebben sociale partners zich aangesloten bij de stichting Private aanvulling WW en WGA (SPAWW). Deze is door de Stichting van de Arbeid opgericht om de reparatie tot stand te brengen en verzorgt de uitvoering van de regeling. 

De regeling van SPAWW is met een publicatie in de Staatscourant van 13 december 2018 algemeen verbindend verklaard voor werkgevers en werknemers in de VVT. De regeling gaat in per 1 februari 2019.

Wat betekent dit voor u als werkgever? 

  • Werkgevers krijgen van de stichting SPAWW een welkomstbericht met informatie over het registratieproces en over wat er verder van werkgevers wordt gevraagd. Een video over de registratie en aangifte geeft u alvast een beeld (zie ook onderaan deze pagina). 
  • De werkgever houdt per 1 februari 2019 elke maand de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van de werknemer en draagt deze af aan de Stichting PAWW. In 2019 is de bijdrage vastgesteld op 0,3% van het brutoloon. Let wel: het betreft alleen de werknemers die onder de werkingssfeer van onze cao vallen. Hiervan zijn bijvoorbeeld uitgezonderd de medewerkers die in de kraamzorg werken.
  • De (vooral grote) salarisbureaus waarmee wij contact onderhouden hebben aangegeven voorbereid te zijn op de uitvoering van de regeling en ervaring te hebben in andere branches.  
  • Meer uitleg staat in de flyer voor werkgevers en op de website van SPAWW.

Wat betekent dit voor uw werknemers? 

De Private Aanvulling WW (PAWW) is bedoeld voor werknemers die vanaf 1 februari 2019 werkloos worden en dat na twee jaar nog steeds zijn. De PAWW repareert ook de versobering van de loongerelateerde WGA. Meer uitleg hierover staat in de bijgevoegde flyer voor werknemers en op de website van SPAWW

caoinfolijnV_M_4

Cao info voor leden
Snel antwoord op uw cao vraag? Kijk op www.caoinfo.nl en vind uw antwoord in de toelichting bij het cao artikel.
Cao info adviseurs: mr. Viviana Contreras Salazar en mr. Marina de Voogdt