VVT-VVT Nieuws, VVT-Werkgeverschap

Landelijke afspraken over instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

ActiZ en VGN, de Sectorraad Praktijkonderwijs, de PO-raad, Lesco, Divosa, UWV, Regioplus, CNV Zorg en welzijn en de Ministeries SZW en VWS willen zich inzetten voor een aanpak die de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de banen in Zorg en Welzijn, in het bijzonder de verpleeghuizen, faciliteert en bevordert. De ondertekening heeft plaatsgevonden in bijzijn van Minister Hugo de Jonge (VWS) en Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW).

De intentieverklaring heeft als doel het benutten van talenten van mensen uit de volgende doelgroepen;

  • Leerlingen uit het voorgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en mbo-entreeopleidingen;
  • mensen uit de doelgroep van de Participatiewet of met een UWV-uitkering;
  • mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, waaronder statushouders.

De instroom van de verschillende doelgroepen verloopt in sommige regio’s soepeler dan in andere. Op initiatief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn alle relevante, landelijke partijen die van betekenis zijn bij een aanpak, bijeengebracht. Een gezamenlijke aanpak en vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheid. De volgende punten zijn daarbij aan de orde geweest :

  • Geen extra belastende activiteiten voor werkgevers, een goede (externe) begeleiding van werknemers (maatwerk);
  • Wat kunnen we verbeteren en hoe kunnen we elkaar versterken om verschillende partijen bij elkaar te brengen;
  • Iedere zorgorganisatie maakt een afweging in de bereidheid tot actie en inzet;
  • Slim gebruik maken van bestaande regelingen zoals WMO en gemeentelijke re-integratie-budgetten;
  • De opleiding tot woonhulp; waarbij mensen door het behalen van praktijkverklaringen een diploma kunnen halen;
  • Aansluiten bij goede voorbeelden die er zijn;
  • De arbeidsmarkt is krap, echter door inclusie en diversiteit kunnen we de arbeidsmarkt vergroten.

Met de landelijke afspraken wordt de verbinding gelegd met de regionale arbeidsmarktplannen en de voornemens hierin met betrekking tot de genoemde doelgroepen. Er zijn al een aantal regio’s bereid gevonden aan de slag te gaan met en pilot. De pilot is erop gericht om leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs in de praktijk op te leiden in de zorg.

Naast ActiZ en VGN hebben meeondertekend de Sectorraad Praktijkonderwijs, de PO raad, Lecso Divosa, UWV, Regioplus, CNV en beide Ministeries van SZW en VWS.

Hier vindt u de intentieverklaring

 

Karin de Poorter