werkgeverschap

Medezeggenschap

De medezeggenschap binnen de VVT verandert. Zorgorganisaties en ondernemingsraden zijn op zoek naar nieuwe vormen van kennisdelen, meedenken, inspraak en besluitvorming. Zoals in het traject ‘Breng beweging in de Medezeggenschap!’. Bestuurders en OR-leden van twintig pilotorganisaties experimenteerden daarin met nieuwe vormen van medezeggenschap, met ondersteuning van ActiZ en onderzoeksbureau VIA. Doe uw voordeel met hun ervaringen, leerpunten en tips!

 

Documenten

10 sep 2020|Kwaliteit, Ondernemerschap, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Kwaliteitsplan 2021: goedkeuring door Cliëntenraad en VAR/PAR vereist

Vanaf 2020 hebben de cliëntenraad en de VAR/PAR ‘instemmingsrecht’ op het kwaliteitsplan van de zorgorganisatie. De Stuurgroep...

9 aug 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Update Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt op 1 juli 2020 in werking. Zorgorganisaties hebben na die datum nog een...

mooi voorbeeld

AxionContinu ontwikkelt app waarmee cliënten ervaringen kunnen doorgeven

brochures

 

contactpersoon

1-DSC_0162-002