01 juni 2017Ondernemerschap, VVT Nieuws

Regeling voor conflicten tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Conflicten tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kunnen verlammend werken op de governance van een zorgorganisatie. De kwaliteit van de zorg en de continuïteit van de zorgorganisatie kunnen zelfs in het geding komen als conflicten niet tijdig en professioneel worden opgelost.

Daarom is in artikel 4.1.6 van de Governancecode Zorg 2017 opgenomen dat zorgorganisaties over een schriftelijke conflictregeling dienen te beschikken. ActiZ heeft samen met de andere brancheorganisaties in BoZ- verband een voorbeeld-conflictregeling gemaakt.

1-DSC_0056-001