nieuws

VVT-Ondernemerschap

Goed Bestuur inspireert!

Donderdag 19 november vond de ‘aftrapbijeenkomst’ plaats van het ontwikkeltraject waarmee de branche vorm en inhoud gaat geven aan haar visie op goed bestuur, en het concretiseren daarvan in ‘een levende gedragscode’. Het smaakte naar meer! Lees de terugblik en ook de bijlagen.

 

Context
In de laatste algemene ledenvergadering heeft de branche besloten een ‘Code of conduct’ te ontwikkelen als sectorspecifieke versterking van de Zorgbrede Governance code. Het centrale doel is: bouwen aan maatschappelijk vertrouwen zónder regels aan het systeem toe te voegen.

Een dergelijke gedragscode nieuwe stijl is verbonden met een besturingsfilosofie die recht doet aan de nieuwe rollen en posities van actoren in de huidige transitie.

In het Plan van Actie van Waardigheid en Trots hebben wij bovendien een belangrijk aangrijpingspunt om hiermee  actief een nieuwe weg in te slaan: Goed Bestuur is een van de speerpunten van het Plan.

Met een directiemail deed ActiZ een oproep aan bestuurlijke meedenkers en –doeners die dit ontwikkelproces naar een ‘levende gedragscode’ werkende weg mee vorm en inhoud willen geven.

Op deze mail reageerden 35 bestuurders – een mooie eerste stap!

 

Startpunt
Wij startten dit proces niet vanuit het niets. Eerder ontwikkelde ActiZ Veiligheid in Transitie, een reflectie instrument voor bestuurders in de langdurige zorg. Vervolgens is een verdiepingsslag gemaakt m.b.t. het thema Goed bestuur met behulp en op basis van goed doordachte en sterk onderbouwde beleidsrapporten over Governance. De verworven inzichten zijn geordend, geduid en samengevat in een drieluik. De drie ‘luiken’ zijn:

  1. Wat speelt er? een veranderende maatschappij
  2. Wat vinden wij daarvan als branche? nieuw denken: veranderende rollen    
  3. Waarom komen we in actie, en hoe? nieuw doen.

Centrale conclusie is de noodzaak van een nieuwe besturingsfilosofie en een Code of conduct ‘nieuwe stijl’, gericht op het daadwerkelijk bouwen aan maatschappelijk vertrouwen.

Wij delen alvast deze drieluik, zowel in een digitale vorm als met een downloadbare PDF.

 

Volgende stap
Het gaat nu om het zetten van de volgende stap, en het aan de vrijblijvendheid voorbij gaan.

De bestuurdersgroep heeft dat op 19 nov gedaan. Een intensieve avond waarin persoonlijke inzichten, ervaringen en dilemma’s gedeeld zijn. Het was een inspirerende ervaring waaraan de groep op korte termijn nog een verdiepingsslag gaat geven voordat men de verbreding naar buiten en naar stakeholders zoekt.

Wordt vervolgd!

 

Bijlagen: