16 okt 2015ACM kiest andere toezichtstijl in de zorg

Kartelwaakhond ACM gaat anders toezicht houden in de zorg. Als samenwerking tussen zorgorganisaties op mededingingsrechtelijke problemen stuit krijgen de samenwerkingspartners de gelegenheid om hun afspraken aan te passen. Als partijen dat voortvarend oppakken is er voor ACM geen reden om een onderzoek te starten gericht op het opleggen van een boete.

Kartelwaakhond ACM gaat anders toezicht houden in de zorg. Als samenwerking tussen zorgorganisaties op mededingingsrechtelijke problemen stuit krijgen de samenwerkingspartners de gelegenheid om hun afspraken aan te passen. Als partijen dat voortvarend oppakken is er voor ACM geen reden om een onderzoek te starten gericht op het opleggen van een boete. Dat blijkt uit het document “Uitgangspunten toezicht ACM op zorgaanbieders in de eerste lijn” waarmee de ACM zorgaanbieders in de eerste lijn guidance wil geven ten aanzien van samenwerkingsvraagstukken.

 

ActiZ vindt het juist dat de ACM afstand neemt van zijn repressieve optreden in het verleden. De thuiszorg kreeg vanaf 2006 te maken met invallen en boetes van de rechtsvoorganger van de ACM, de NMa. In onze  branche leidde dit tot “business chilling”: zorgpartijen werden vanwege de grote impact van een kartelonderzoek uiterst terughoudend  om samenwerking aan te gaan. ActiZ heeft altijd gepleit voor een andere toezichtstijl van de ACM in de zorg. Juist bij markten in transitie zijn veel spelregels onduidelijk. Een toezichthouder moet daarom  een goede dialoog met het zorgveld onderhouden, guidance geven bij veel voorkomende vormen van samenwerking en de gelegenheid geven om fouten te herstellen. ActiZ is blij met deze koerswijziging van de ACM.

 

Uit de notitie blijkt dat de ACM partijen de ruimte biedt om samen te werken als dat in het belang is van de patiënt en de verzekerde. Voor de ACM is belangrijk dat de samenwerkingsafspraak niet “heimelijk” tussen zorgorganisaties tot stand komt, maar dat actief de steun voor de samenwerking gezocht wordt bij cliëntenorganisaties en cliëntenraden, en bij zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Voor de ACM is er geen aanleiding ervan uit te gaan dat samenwerking schadelijk uitpakt zolang partijen er gezamenlijk uitkomen.  

 

Let wel: De koerswijziging van de ACM houdt niet in dat de mededingingsregels zelf gewijzigd zijn of dat zij niet meer gelden in de zorg. Los van de steun die partijen bij stakeholders moeten zoeken voor hun samenwerking blijft het van belang een eigen check te doen op mededingingsrechtelijke implicaties : de Toolbox van ActiZ is daarbij behulpzaam.

actiz.nl - Kleuren: lichtblauw
actiz.nl - Sector: vvt
actiz.nl - VVT Ondernemerschap (lichtblauw): VVT-OND_Mededinging
actiz.nl - Thema's: VVT-Ondernemerschap

Meer weten over dit onderwerp?