28 maart 2018Kwaliteit, VVT Nieuws

Zilveren Kruis en 15 zorginstellingen maken goede zorg zichtbaar

Wat wordt verstaan onder goede zorg en hoe maak je die zichtbaar? Over deze vragen hebben vijftien organisaties voor ouderenzorg en Zilveren Kruis Zorgkantoor zich de afgelopen twee jaar intensief gebogen. Dit gezamenlijke project tussen zorgaanbieders en zorgkantoor werd vorige week in Weesp afgerond met de presentatie van zes praktische producten. Deze vindt u in dit bericht.

Achtergrond

In 2015 riep Zilveren Kruis Zorgkantoor zorgaanbieders op om mee te denken over het transparant maken van kwaliteit van zorg. Meer dan zeventig zorgaanbieders reageerden enthousiast op deze oproep. Uit deze groep selecteerde Zilveren Kruis vijftien organisaties voor het project. Op basis van gemeenschappelijke ideeën en interesses vormden de geselecteerde zorgaanbieders vier verschillende werkgroepen. In deze werkgroepen gingen ze met elkaar en met het zorgkantoor in gesprek over goede zorg zichtbaar maken en de dilemma’s die ze daarbij tegenkwamen.

Magie van de eenvoud

De zorgaanbieders hebben de tweejarige samenwerking vooral ervaren als een gezamenlijke zoektocht naar de essentie van het begrip kwaliteit. Wat is eigenlijk goede zorg? Dit is voor iedereen weer anders en daar is heel intensief met elkaar over gesproken. Uiteindelijk wist elke groep tot zichtbaar maken van goede zorg te komen. Tijdens de slotbijeenkomst vatte een deelnemer het resultaat van de zoektocht treffend samen: ‘We hebben de magie van de eenvoud weer gevonden’.

Concrete producten

De producten uit de werkgroepen zijn voor verschillende doelgroepen ontwikkeld.

De producten zijn:

  • Kiezen voor een verpleeg- of verzorgingshuis: een folder die klanten helpt zich goed voor te bereiden op het bezoeken van een locatie als ze op zoek zijn naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Zie hier de folder. 
  • Kom kijken, dan kun je ervaren wat we doen: een reisgids met tips voor een werkbezoek in de ouderenzorg voor zorginkopers. Zie hier de reisgids.
  • Kom kijken, dan kun je ervaren wat we doen: een reisgids met tips voor een werkbezoek in de ouderenzorg voor zorgaanbieders. Zie hier de reisgids.
  • Keuzehulp bij het kiezen van een instrument om cliëntervaringen te meten: een keuzehulp om u te helpen kiezen voor een meetinstrument dat past bij uw organisatie. Zie hier de keuzehulp.
  • Zorgkaart Nederland gebruiken voor kwaliteitsverbetering in de organisatie: een advieskaart met tips van zorgaanbieders over het gebruik van Zorgkaart Nederland. Zie hier de Advieskaart ZN.
  • Help toekomstige klanten kiezen, laat ze kennis maken met je locatie: een advieskaart met tips van zorgaanbieders over hoe klanten te helpen een goed beeld te krijgen van je organisatie. Zie hier de Advieskaart.
  • Een persoonlijk cliëntdossier, bron van informatie over beleefde kwaliteit: een advieskaart met tips van zorgaanbieders over hoe kwaliteit inzichtelijk te maken via het cliëntdossier. Zie hier de Advieskaart -Clientdossier.

 

Wie deden mee

De zorgorganisaties die hebben meegewerkt aan ‘Goede zorg zichtbaar maken’ zijn: Amstelring, Argos Zorggroep, Beweging 3.0, Cordaan, De Stouwe, Hilverzorg, Icare, Interzorg, King Arthur Groep, Viattence, Vivium Zorggroep, Warande, Zorgbalans, Zorgcirkel en Zorggroep Almere.

 

 

1-DSC_0443