VVT-Kwaliteit

Kwaliteitsindicatoren Wijkverpleging

De Zorgverzekeringswet verplicht zorgaanbieders gegevens aan te leveren rondom kwaliteit. In oktober 2016 zijn in een breder verband (ActiZ, BTN, de Nederlandse Patiëntenfederatie, V&VN en ZN) bestuurlijke afspraken gemaakt over onder andere de te gebruiken meetinstrumenten voor de wijkverpleging over meetjaar 2017. Onlangs zijn de meetinstrumenten, het dataprotocol en het handboek door het Zorginstituut Nederland (ZINl) vastgesteld.

Meetinstrumenten

Voor 2017 zijn er afspraken gemaakt over de te gebruiken meetinstrumenten.  Het gaat hierbij om drie indicatoren:

 • Indicator ‘Inspanning Zorgkaart Nederland’  
  Deze indicator geeft aan of in welke mate de organisatie actief beleid voert om het aantal waarderingen op Zorgkaart Nederland op te hogen.
 • De NPS-score
  Deze indicator geeft aan wat het percentage cliënten/cliëntvertegenwoordigers is dat een 8, 9 of 10 geeft op de NPS-vraag: ‘Zou u (instellingsnaam) bij uw vrienden en familie aanbevelen?”.
  Heeft u een meting gedaan in de periode september 2015 tot september 2017, waar de NPS-score onderdeel van was, dan kunt u deze gegevens gebruiken voor deze aanlevering.
 • Indicator ‘systematische en geautomatiseerde registratie zorginhoudelijke cliënt-gegevens’.
  In de wijkverpleging en thuiszorg worden Omaha, Nanda/NIC/NOC, ICF en Rai veel gebruikt als ordening- en/of classificatiesystemen. Deze indicator hangt hiermee samen. Zie voor de uitgebreide toelichting dit document.

Organisaties dienen deze indicatoren in de periode van 1 september tot en met 30 november 2017 in te voeren op een portal van Desan. Desan is een ‘Trusted Third Party’ (TTP) die de gegevens verzamelt. Desan benadert organisaties in het najaar om in de portal gegevens in te voeren. Meer informatie hierover leest u in het handboek en het dataprotocol. De indicatoren worden vervolgens per organisatie gepubliceerd op kiesbeter.nl. Wanneer de gegevens niet tijdig worden aangeleverd, zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de portal voor de zorgorganisatie.

Gezamenlijk richtinggevende kwaliteitskader

Zoals u in een eerder bericht heeft kunnen lezen, gaan we de komende periode met diverse partijen aan de slag om tot een richtinggevend kwaliteitskader voor de wijkverpleging te komen. Dit betekent dat er voor 2018 nog afspraken worden gemaakt over de meetinstrumenten. 

Daarnaast zijn we met partijen bezig met de ontwikkeling van een Patiënt Reported Experience Measure (PREM).

Meer informatie over kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten kunt u vinden op de transparantiekalender op www.zorginzicht.nl.

anne lee edens

Anne Lee Edens