VVT-Kwaliteit

Zorg voor vrijheid

Om niet in de hoek te raken van juridificering en bureaucratisering is het belangrijk om vanuit een kwaliteit van leven visie met het thema Zorg voor Vrijheid om te gaan. Hoe kun je als zorgverlener recht doen aan de mogelijkheden van mensen, en hen daarin versterken – óók als zij mentale beperkingen hebben, en verantwoordelijkheden gedeeld worden met mantelzorgers? Banden en sederende medicatie moeten wat ActiZ betreft echt de wereld uit, en het gebruik van gedrag beïnvloedende medicatie kan echt omlaag. Het motto is om  blijvend te streven naar een alternatief dat optimale vrijheid biedt.

 

Er is veel te doen rond het wetsvoorstel Zorg en Dwang dat nog steeds bij de eerste kamer ligt. Het wetsvoorstel maakt onder strikte condities het beperken van vrijheid in elke situatie mogelijk. ‘Nee tenzij’ is de ontwikkelingslijn van de branche, in het verlengde van de Intentieverklaring Zorg voor Vrijheid. Een des te uitdagender opgave gezien de huidige extramuralisering in de langdurige zorg.

 

Hulpbronnen
Het raadplegen van een deskundige, niet betrokken buitenstaander als je er samen niet uitkomt bij langdurige ernstige vrijheidsbeperking is een optie die uiteraard benut moet worden. Daar is b.v. een Centrum voor Consultatie en Expertise voor (het CCE). Ook worden er via het Kennisplein ZorgvoorBeter steeds meer dilemma’s en individuele oplossingen gedeeld. Maar het blijft individueel maatwerk– er bestaan geen standaard oplossingen. De cliënt en zijn verwanten zijn daarbij uiteraard de eerste gesprekspartners – het gaat immers over persoonlijk welbevinden en veiligheid. Het (nog) beter betrekken van hen past helemaal bij de visie op Eigen regie en Ruimte voor welbevinden. 

 

Doe mee met ‘Samen op weg naar vrijheid’
De landelijke campagne ‘Samen op weg naar vrijheid’ is van start gegaan met als doel: meer vrijheid voor cliënten én medewerkers in de langdurende zorg.

 

Inspiratiedagen bij zorgorganisaties
Een dag lang ga je op een leuke en creatieve manier aan de slag met het thema vrijheid. In een escaperoom ervaren medewerkers zelf wat het is om in je vrijheid beperkt te worden.  De bijeenkomst is kosteloos. Het streven is om per inspiratiedag minimaal 50 mensen te bereiken.
Meer informatie en aanmelden.

 

 

Nieuwsberichten: