Nieuws en ontwikkelingen bij Stap 6 Veilige principes: Evaluatie

  • Periodieke medicatiebeoordeling
    Een van de aspecten in de ‘Veilige principes in de medicatieketen’ is dat apotheker, arts en zorgorganisatie afspraken maken over periodieke medicatiebeoordeling bij cliënten waar dit relevant is en de rol van cliënt en zorgmedewerker hierbij. De ‘Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen’ (2012) kan hierbij helpend zijn.  Een medicatiebeoordeling is een beoordeling van de farmacotherapie door de cliënt (of mantelzorger / verzorgende), arts en apotheker. Er wordt aanbevolen een medicatiebeoordeling te doen bij cliënten van 65 jaar en ouder, 5 die of meer geneesmiddelen gebruiken en bepaalde risico-factoren hebben, waaronder niet-zelfstandig wonend (verzorgings- of verpleeghuis). Initiatiefnemers voor een medicatiebeoordeling zijn bij voorkeur arts en apotheker gezamenlijk.