Nieuws en ontwikkelingen bij Stap 3 Veilige principes: Opslag/beheer

  • Handreiking werkvoorraad
    Binnen een organisatie mogen geen medicijnen aanwezig zijn die niet op naam van een cliënt zijn gesteld. Voor spoedsituaties kunnen artsen die werkzaam zijn voor een zorgorganisatie, zoals specialisten ouderengeneeskunde in verpleeghuizen, toch een noodvoorraad nodig hebben. Voor deze situaties is de Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen opgesteld door ActiZ, GGZ Nederland en VGN (2011).