Nieuws en ontwikkelingen bij Stap 2 Veilige principes: Ter hand stellen (afleveren)

  • Richtlijn Overdracht medicatiegegevens (AMO)
    In de Richtlijn overdracht van medicatiegegevens is geregeld dat in principe op elk moment van voorschrijven een actueel medicatieoverzicht beschikbaar moet zijn, maar uiterlijk binnen 24 uur. In een handreiking zijn 6 voorbeelden van overdracht-situaties beschreven. In 2015 is een Nadere toelichting op de Richtlijn verschenen. De bedoeling is dat in 2017 een herziene versie van de Richtlijn verschijnt.