Nieuws en ontwikkelingen bij Stap 1 Veilige principes: Algemeen en voorschrijven

  • Project: Veilige principes verder in praktijk.
    ActiZ heeft, als hoofdaanvrager voor het  Platform medicatieveiligheid, subsidie toegekend gekregen van ZonMw voor het project ‘Veilige principes verder in praktijk’. Met 7 lokale / regionale ketenprojecten is gewerkt aan het verder toepassen van de Veilige principes. De resultaten in de vorm van inzichten, tips, praktijkvoorbeelden en diverse hulpmiddelen, zijn verwerkt in de interactieve versie van de Veilige principes, onder de algemene kop: hulpmiddelen.  
  • Leidraad Bekwaamheid
    V&VN heeft een Leidraad Bekwaamheid bij medicatie geven ontwikkeld. Hierin zijn de competenties beschreven die een zorgmedewerker volgens de beroepsorganisatie moet hebben om verantwoord medicatie te kunnen toedienen
  • Complexe ouderenzorg in verzorgshuis en thuis (LHV, NHG, Verenso en KNMP)
  • Publicatie Gedeelde zorg
  • Veilig medicijngebruik: tips voor cliënt & tips voor verzorgende(n)