VVT-Kwaliteit

In de hitte van de dag…

Kwetsbare mensen zijn ook gevoeliger voor veranderingen in de leefomgeving. Met een tiptop voorziening voor klimaat-beheersing hoeven aanhoudende periodes van hitte (of juist koude) niet extra gevaarlijk te zijn.

Hitte en corona, wat als ze samenvallen?

Echter zelfs ook in moderne gebouwen is dan extra waakzaamheid op risico’s geboden want calamiteiten liggen korter om de hoek. Zeker in de (oudere) woonomgeving is het zaak om temperatuur en vochtigheid, kleding en tocht, voedselveiligheid en hygiëne, vocht en voeding, aanpassing in gedrag en in activiteiten, scherper in de gaten te houden. Zowel voor bewoners als voor personeel. Ook hier kan goede voorzorg en waar nodig een ‘hitteplan’ narigheid en negatieve gebeurtenissen voorkomen.

Begin 2019 verscheen de Handreiking Lokaal Hitteplan. Deze Handreiking, gericht op het thema gezondheid, helpt lokale partijen bij het opstellen van een gebiedsgericht hitteplan. Zo’n plan kan de lokale aanpak van klimaatadaptatie en eenzaamheid ondersteunen.

Voor de medicatie zie ook Hitte en medicijnen en de meer algemene informatie voor ouderen en medicijngebruik

In bijgaande documenten vindt u aandachtspunten en handreikingen.

1-DSC_0407-001