20 maart 2019Kwaliteit

Infographic Personeelsnorm: mogelijkheden en verplichtingen

De nieuwe Personeelsnorm voor verpleeghuizen helpt zorgorganisaties bij een verantwoorde personeelssamenstelling. In een infographic zet ActiZ de mogelijkheden en de verplichtingen van de Personeelsnorm handzaam op een rij.

De Personeelsnorm voor verpleeghuizen is ontwikkeld door de Stuurgroep Kwaliteit Verpleeghuiszorg (onder meer ActiZ, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland) en geeft kaders om te komen tot voldoende en bekwaam personeel in verpleeghuizen. Eerder dit jaar nam het Zorginstituut Nederland de norm op in het Register, de centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg.

De sleutel voor goede zorg ligt niet in één kwantitatieve norm, maar bij een verantwoorde personeelssamenstelling. Daarbij moet rekening gehouden worden met de behoeften van bewoners en medewerkers. Een palet aan instrumenten kan het gesprek hierover binnen zorgorganisaties faciliteren. De infographic zet de mogelijkheden en verplichtingen op een rij.

Aanleveren indicatoren personeelssamenstelling

Vijf kernfactoren moeten inzicht geven in een verantwoorde personeelssamenstelling. In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is vastgelegd dat zorgorganisaties op organisatieniveau gegevens publiceren over de personeelssamenstelling. Deze gegevens moeten organisaties aanleveren aan de Openbare Database van het Zorginstituut Nederland. Zorgorganisaties wordt in het kwaliteitskader gevraagd inzicht te geven in hun personeelssamenstelling aan de hand van:

  • Aard van de aanstellingen
  • Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers
  • Ziekteverzuim
  • In-, door- en uitstroom
  • Ratio personeelskosten/opbrengsten

De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft op deze vijf kernfactoren indicatoren geformuleerd. Zie hiervoor het Handboek indicatoren personeelssamenstelling meetjaar 2018.

Zorgorganisaties ontvangen van het Zorginstituut een brief over de wijze van aanlevering van de gegevens. Dit verloopt via dezelfde portal als waarin de indicatoren basisveiligheid moeten worden aangeleverd.

Op 1 april 2019 opent de portal voor het aanleveren van de indicatoren Verpleeghuiszorg over verslagjaar 2018. Zie voor meer informatie het bericht Uitvraag kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2018

FH.PNG
1-DSC_0911