VVT-Informatisering

ActiZ Quickscan Zorgtechnologie

Quickscan Zorgtechnologie

Zorgtechnologie biedt grote kansen...

Zorgtechnologie kan op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het creëren van voldoende tijd en aandacht voor cliënten. Technologie kan de kwaliteit en veiligheid van zorg vergroten en het leven van cliënten waardiger maken. De inzet van technologie biedt eveneens kansen om slimmer te werken. Denk aan de inzet van slim incontinentiemateriaal, GPS-trackers en cameratoezicht.

...maar de praktijk is 

Bij veel organisaties is technologie nog geen integraal onderdeel van hun visie op zorg. Ook opschaling en borging is een aandachtspunt. Een knelpunt is het gebrek aan beschikbare kennis en tijd voor (de introductie van) zorgtechnologie. Vaak is de benodigde kennis en ervaring maar bij één of enkele medewerkers aanwezig. Ook bemoeilijkt een gebrekkige basisinfrastructuur (wifi-netwerken, 4G-bereik) een optimale inzet van zorgtechnologie.


Quickscan: snel inzicht in uw situatie en praktische tips om te verbeteren

De ActiZ Quickscan Zorgtechnologie geeft een beeld van de inzet van zorgtechnologie binnen uw organisatie. De scan geeft een score op de negen succesfactoren van zorgtechnologie: gedeelde waarden, strategie, organisatiestructuur, systemen, medewerkers, leiderschap en houding. Op al deze onderwerpen krijgt u praktische tips.

Het invullen van de quickscan duurt ongeveer 20 minuten.

Meer informatie vindt u op de webomgeving van de zorgtechnologiescan, ook over het beheer van de data.


Drie varianten beschikbaar

De Quickscan Zorgtechnologie is beschikbaar voor teams of om individueel in te vullen én er is een verdiepende scan.

 1. Quickscan voor teams en vergelijk de resultaten
  Met een account kan een team de quickscan met meerdere personenen invullen en de resultaten met elkaar vergelijken. Vraag bijvoorbeeld ook vertegenwoordigers van medewerkers en cliënten de scan in te vullen. In het resultaat zien deelnemers terug in welke mate de antwoorden op de stellingen overeenkomen, of dat respondenten juist heel verschillend antwoorden. Dit geeft waardevolle informatie om met elkaar te bespreken.

  Bewaar de resultaten
  Ook blijven de resultaten bewaard. Zo kan het team de resultaten terugkijken. Het is ook mogelijk later de scan nogmaals te doen.

  Monitor de voortgang
  Over een jaar kan het team de quickscan nogmaals invullen en zien waar vooruitgang is geboekt.

  Vraag een account aan
  Een account vraagt u hier aan. U ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging om het account te activeren en de quickscan in te vullen. Vervolgens kunt u collega’s uitnodigen.

  Er is een handleiding beschikbaar voor de quickscan met account.


 2. Indiviuele en anonieme quickscan
  Ga direct aan de slag met het invullen van de quickscan en bekijk het resultaat. De resultaten kunt u downloaden als pdf.

  Start de quickscan
  U kunt deze quickscan individueel en anoniem invullen. De resultaten kunt u downloaden, maar niet later online bekijken.

  Er is een handleiding beschikbaar voor deze anonieme quickscan.


 3.  Verdiepende technologiescan op locatie
  De quickscan geeft u inzicht en praktische tips, maar hoe borgt u zorgtechnologie in uw organisatie? Met de verdiepende technologiescan komen adviseurs van Jester Strategy op locatie om door middel van interviews, een enquête onder medewerkers en cliënten en doornemen van strategie- en beleidsdocumenten een beeld te schetsen van de kansen voor uw organisatie. De scan geeft inzicht in de ontwikkelingsfase en hoe u de stap zet naar de volgende fase.
  Aan deze verdieping zijn kosten verbonden. Voor leden van ActiZ geldt een gereduceerd tarief van EUR 4.950,- (excl. btw en reiskosten).


Meer weten

Onderzoek: Verkenning gebruik technologie in verpleeghuiszorg
In opdracht van het Ministerie van VWS heeft Jester een verkenning gedaan (mei 2019) naar de stand van zaken van het gebruik van zorgtechnologie. De conclusie: er wordt steeds meer zorgtechnologie ingezet in de verpleeghuizen, maar opschalen ervan is nog een grote uitdaging. Datzelfde geldt ook voor zorgtechnologie bij de zorg thuis.

Kijk ook eens bij zorgtechnologie op actiz.nl

Dore Alkema 4k

Dore Alkema