13 april 2017Financiering, VVT Nieuws

VWS: géén aanvullende eisen bij inkoop Wlz zorg door zorgkantoren

Door de totstandkoming van de eenduidige kwaliteitskaders in de Wlz zullen individuele zorgkantoren géén aanvullende eisen meer stellen aan zorgaanbieders bij de inkoop van zorg. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn in zijn brief over de aanpak administratieve lasten Wlz. ActiZ is blij met deze uitspraak. 

Terugdringen van de administratieve lasten

In de brief van Van Rijn staat ook dat zorgaanbieders de jaarlijkse kwaliteitskeurmerken /certificering definitief voor de inkoop achter zich kunnen laten. Uiteraard kunnen zorgorganisaties daar wel voor kiezen als zij daar voor de eigen organisatie een meerwaarde voor zien. Tevens verwijst de staatssecretaris dat door de inzet van meerjarige contracten ook een bijdrage geleverd kan worden aan het verder terugdringen van de administratieve lasten. 

Geen plannenmakerij voor het zorgkantoor

ActiZ pleit er al langer voor dat zorgkantoren geen zelfanalyse en ontwikkelplannen van de zorgorganisatie uitvragen of keurmerken/certificaten als voorwaarden stellen. ActiZ is blij dat VWS gehoor heeft gegeven door te stellen dat individuele zorgkantoren geen aanvullende eisen meer mogen stellen bij de inkoop van zorg. Zorgorganisaties moeten de ruimte – en de middelen – hebben om  toegewijd te werken aan de eisen van het kwaliteitskader, zie ook het bericht op de site. Het ministerie van VWS bevestigt dat nieuwe ontwikkelplannen voor de Wlz- inkoop van de baan zijn. 

Onduidelijk is nog of de aparte plannen voor de extra middelen voor Waardigheid & Trots voor een zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering ook tot het verleden behoren. Zodra daar meer over bekend is ontvangt u informatie via de site. 

Herma_klein