18 september 2017

Nieuwe versie Handreiking Mondzorg Wlz

De handreiking mondzorg Wlz die sinds 1 juli 2017 geld, is op twee punten gewijzigd. Lees meer hierover in het onderstaand artikel.

De uitvoering van de mondzorg (tandheelkundige zorg) verloopt sinds 1 juli 2017 digitaal. In ZN verband is daarvoor een handreiking opgesteld. Er is een nieuwe versie van de Handreiking Mondzorg beschikbaar waarin twee punten zijn aangepast. Het gaat om de volgende twee zaken:

Mondzorgprofessionals in loondienst bij een Wlz-zorginstelling

Er zijn MZP (mondzorgprofessional) die in loondienst zijn bij een zorginstelling en daardoor geen praktijk-/instellings AGB-code hebben. Bij aanvragen voor behandelingen mondzorg die vooraf een machtiging vereisen wordt  in deze situatie door de Zorginstelling ingediend via het Machtigingenportaal van VECOZO. Echter, op dit moment is dit voor Zorginstellingen met een AGB-codes van de Wlz nog niet mogelijk, zij hebben geen toegang tot het Machtigingenportaal. Mogelijkheden om dit op te lossen worden nader onderzocht. Totdat de definitieve oplossing bekend is kan de MZP een tijdelijke (landelijke) procedure hanteren. Neem voor meer informatie hierover contact op met het zorgkantoor waar u  het meeste contact heeft.
(Dit is aangepast aan huidige situatie.)

Stap 4. MZP registreert de behandeling
De MZP behandelt de cliënt en registreert de handelingen in zijn eigen administratie. Voor, tijdens en na de behandeling is er afstemming met de zorginstelling van de cliënt. De zorginstelling houdt zo zicht op de geleverde zorg. Hiertoe hoeft de zorgorganisatie geen eigen registratie bij te houden over hoeveel tijd de MZP met de klant bezig is geweest. In het cliëntdossier wordt binnen de reguliere dagelijkse verslaglegging gerapporteerd dat er sprake is van een mondzorgzorgvraag en de hierop eventueel volgende geleverde behandeling door een MZP.
(Op verzoek van het ministerie van VWS is de laatste zin toegevoegd.) 

Bijlage:  Handreiking Mondzorg in de Wlz – definitief - versie 08-09-2017

Herma_klein