12 juni 2017Financiering, VVT Nieuws

Inkoop Wlz 2018: analyse beleid zorgkantoren

ActiZ heeft belangrijke zaken uit het Wlz-inkoopbeleid 2018 van de afzonderlijke concessiehouders/zorgkantoren in een overzicht op een rij gezet. Deze analyses zijn per concessiehouder beschikbaar.

 

Overzichten

De analyses zijn in samenwerking met de Begeleidingscommissie Zorgcontractering opgesteld. In de overzichten met de analyses staan verwijzingen naar het betreffende inkoopdocument van de concessiehouder en het paginanummer.

Het gaat om de volgende overzichten:

Zilveren Kruis
CZ
Menzis
VGZ
De Friesland
DSW
Midden IJssel
Zorg & Zekerheid

Let wel: voor de precieze teksten van het inkoopbeleid verwijzen wij u naar de betreffende beleidsdocumenten van de concessiehouders.

Met deze overzichten kunt u snel een beeld krijgen van de belangrijke issues uit het inkoopbeleid. Over onduidelijke en onredelijke zaken in het Wlz inkoopbeleid formuleert ActiZ vragen en voorstellen voor bezwaren. Uiterlijk 14 juni komt deze aanzet op de site beschikbaar. Deze vragen en voorbeeldbezwaren kunt u indienen bij het zorgkantoor. Daarmee kunt het inkoopbeleid beïnvloeden.

 

Vragen en bezwaar

Het stellen van vragen en maken van bezwaar is mogelijk tot uiterlijk 21 juni a.s. In het inkoopbeleid van de zorgkantoren staan de dag en het precieze tijdstip wanneer de vragen bij het zorgkantoor aangeleverd moeten zijn. Over het belang van het tijdig indienen van vragen over en bezwaren bij het inkoopbeleid verwijzen wij u naar het eerdere bericht op de site. Op 30 juni publiceren zorgkantoren de antwoorden op de gestelde vragen in de Nota van Inlichtingen. De antwoorden maken deel uit van het inkoopbestek. Met de Nota van Inlichtingen is het inkoopbeleid definitief. 

Herma_klein