01 juni 2017

ActiZ oproep aan zorgkantoren: reële vaste tarieven voor verpleeghuizen

ActiZ roept de zorgkantoren op te werken met landelijk reële vaste tarieven voor de cliënten die verpleeghuiszorg nodig hebben. Zorgorganisaties willen liefdevolle en vakbekwame zorg kunnen bieden en dat vraagt passende tarieven. In een brief heeft ActiZ dit dringende appèl nogmaals bij de zorgkantoren ingebracht.  

In de contouren van het Wlz-inkoopbeleid 2018 die Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgkantoren hebben neergelegd, zie de site, staat dat zorgkantoren in 2018 willen werken met een regionaal tariefpercentage. ActiZ en haar leden staan midden in een beweging om meer liefdevolle zorg en vakbekwame zorg te bieden aan de cliënten in verpleeghuizen. Dat sluit ook aan bij het Kwaliteitskader verpleeghuizen dat begin januari 2017 is vastgesteld. ActiZ vindt dat de cliënt zo veel mogelijk moet kunnen kiezen voor de zorgaanbieder van zijn voorkeur, en het geld volgt de cliënt. Deze lijn van persoonsvolgende bekostiging lijken zorgkantoren meer te gaan hanteren, echter zij hebben wel gekozen om zelf een tariefpercentage vast te stellen in hun werkgebied.

ActiZ pleit ervoor dat zorgkantoren ophouden met afslagen op de NZa-tarieven en wil een reëel vast tarief. Voor 2018 betekent dat, dat het integraal tarief ten minste hoger moet zijn dan de som van het NZa-maximumtarief 2017 en de NHC-component.

Regionale tariefdifferentiatie maakt het inkoopproces nodeloos ingewikkeld waar juist vereenvoudiging moet worden nagestreefd. Bij administratieve lastenvermindering en de verdere stappen naar persoonsvolgende bekostiging, die in het inkoopbeleid worden gezet, passen landelijk uniforme reële tarieven. Bovendien is onduidelijk waar de regionale verschillen op gebaseerd zijn, omdat ze niet samenhangen met verschillende kenmerken in regio’s.

ActiZ heeft samen met de VGN in een brief de zorgkantoren opgeroepen om het Wlz inkoopbeleid 2018 te herzien en te werken met landelijk uniforme reële tarieven.

Herma_klein