12 juli 2017Financiering

Uitvoering mondzorg (tandheelkundige zorg): update ZN Handreiking

Het aanvragen, machtigen en declareren van tandheelkundige zorg voor cliënten in de Wlz verloopt vanaf 1 juli 2017 via een digitaal proces. Zorgverzekeraars Nederland heeft de handreiking met de laatste wijzigingen beschikbaar gesteld. 

Vanaf 1 juli 2017 verloopt de uitvoering van de mondzorg digitaal in plaats van via een papierstroom. Zorgverzekeraars Nederland heeft daarvoor een aanvullende handreiking beschikbaar gesteld, zie het bericht hierover. Er is nu een actuele versie van de handreiking met de laatste wijzigingen/verduidelijkingen (versie 20 juni 2017). Het gaat om de wijzigingen/verduidelijkingen: 

  • Mondzorgprofessionals in loondienst bij een zorginstelling is verduidelijkt;
  • Stap 4 is uitvoeriger beschreven i.v.m. registratie zorginstelling;
  • De snelste route van reiskosten is verduidelijkt.
Herma_klein