16 september 2016Financiering, VVT Nieuws

ActiZ blij met advies NZa om Wlz budget te verhogen

Het budget voor de langdurige zorg is niet voldoende in 2016. Eerder luidde ActiZ al de alarmklok voor de tekorten in de Wlz. De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert het ministerie van VWS om het landelijke budget voor de Wlz met €121 miljoen te verhogen. Vraag is of het budget daarmee toereikend is.

De uitbreiding van het budget is nodig, omdat beduidend meer mensen een beroep doen op langdurige zorg dan geraamd. ActiZ had op basis van signalen van zorgorganisaties  de krapte in het budget al aan de kaak gesteld bij het ministerie van VWS en de NZa, zie de site. Wlz-uitvoerders geven zelf ook aan dat er tekorten zijn in het Wlz-budget. Zorgorganisaties weten nu niet of zij cliënten kunnen opnemen en/of de geleverde zorg betaald wordt.

ActiZ hoopt dat het ministerie snel met een reactie komt om het tekort in de Wlz te repareren zodat zorgorganisaties zorg kunnen blijven leveren. Ook de NZa adviseert het ministerie het budget 2016 met € 121 miljoen op te hogen zodat aan de stijgende zorgvraag kan worden voldaan en cliëntenstops kunnen worden voorkomen.  

 

In het voorjaar van 2016 waarschuwde de NZa al dat het landelijk budget krap zou zijn dit jaar. Omdat de NZa toen nog over onvoldoende informatie beschikte zou nog een aanvullend advies volgen over de toereikendheid van het Wlz budget 2016. In het aanvullend advies van de NZa blijkt dat in 2016 landelijk voor zorg in natura een tekort van €104 miljoen wordt verwacht en voor pgb een tekort van €17 miljoen. De NZa wijst erop dat niet-actief wachtenden met een urgente zorgvraag niet zijn meegenomen in de berekening. De NZa blijft in gesprek met de zorgkantoren om na te gaan of het budget toereikend is om in de benodigde zorg te voorzien.

 

Zodra de reactie van het ministerie van VWS bekend is volgt nadere informatie.  

 

 

Herma_klein