19 april 2016Financiering, VVT Nieuws

Bevoorschotting Wlz 2017 blijft

VWS heeft bevestigd dat de bevoorschotting in de Wlz voor 2017 gewoon gehandhaafd blijft. ActiZ heeft al langere tijd richting VWS aangegeven dat dit voor de leden belangrijk is, gelet op de vele veranderingen in de zorg en de gevolgen daarvan voor de liquiditeitspositie van zorgaanbieders.

Het schrappen van de bevoorschotting in de Wlz – zoals ook al in de wijkverpleging en Wmo (afhankelijk van gemeenten) – komt in 2017 te vroeg, zeker nu banken minder genegen zijn om extra werkkapitaal te verschaffen. Bovendien moeten zorgorganisaties al meer voorschieten nu de te ‘verdienen’ opslagen vaak pas achteraf worden vergoed. ActiZ vindt dat dit, als de bevoorschotting wordt afgeschaft, goed voorbereid moet worden en samen moet lopen met de invoering van persoonsvolgende bekostiging.

1-DSC_0066-001