20 december 2017Financiering, VVT Nieuws

Tarieven PGB Wlz 2018 zijn bekend

De Nza heeft onlangs de tarieven PGB Wlz voor 2018 bekend gemaakt. Er is sprake van 3,5% indexering.

De tarieven Wlz in PGB (zorgzwaartepakket/ zorgprofiel) vindt u hier.

De tarieven voor de Wlz-indiceerbaren (indicatie nog in functies en klassen) 2018 vindt u hier.

1-DSC_0443